[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี Songkran Festival พลังแห่งการสร้างสรรค์ Soft Power สู่การเรียนรู้วิถีไทย
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี Songkran Festival พลังแห่งการสร้างสรรค์ Soft Power สู่การเรียนรู้วิถีไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสร
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ , นางสาวรัตนา คงฉาง ครู กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง , นางสาวบุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ ,นางสาวสุพรรณี จร
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดวิทยุรายการ “เพื่อนเรียนรู้“ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบล และนางสาวชวัลตา บุญสร้าง บรรณารักษ์ จัดวิทยุรายการ “เพื่อนเรียนรู้“ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เวล
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเท
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเ
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า“ ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นายชรินทร์ สีสุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการ,นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ,และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมพิธี
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองห้วยยาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองห้วยยาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนปริง“
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครู ศกร.ตำบลควนปริง เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนปริง“ ณ
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบัน สกร.ภาคใต้ และคณะทำงาน จากสถาบัน สกร.ภาคใต้ ในการลงนิเทศ ติดตาม แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นายชรินทร์ สีสุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ,นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ,นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู และบุคลากรในสัง
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2567
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน.ฯ , นางสาวรัตนา คงฉาง ครู กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง , นางสาวบุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ ,นางสาวสุพรรณี
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 180/ตง.3 จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู ,นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ครูอาสาสมัคร กศน., นางสาวเรวดี จงภักดี นักจัดการงานทั่วไป ,นางสาวญาติมา พูดเพราะ ครู กศ
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL)
ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรัตนา คงฉาง ครู กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ แบบการคิดประยุ
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE สกร.จังหวัดตรัง 2024\"Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ OPEN HOUSE สกร.จังหวัดตรัง 2024\"Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดช
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคใต้
ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมสัมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคใต้ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบห้องเรียนเสมือน “ตรังเลิร์นนิ่ง“ (Trang Learning System : TLS) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบห้องเรียนเสมือน “ตรังเลิร์นนิ่ง“ (Trang Learning System : TLS) สำนักงานส่
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต กายจิตและภาวะซึมเศร้า สำหรับผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง โดย ศกร.ตำบลหนองตรุด , ศกร.ตำบลนาโยงใต้ , ศกร.ตำบลนาพละ ,ศกร.ตำบลบ้านควน ,ศกร.ตำบลควนปริง ศกร.ตำบลน้ำผุด และศกร.ตำบลทับเที่ยง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเสริมสร้
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน “หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวสุวภา โยธาทูล ครู กศน.ตำบล วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ ,นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบล และนายชานนทร์ พนมรัตน์ ครู กศน.ตำบล วิทย
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองตรัง (กบอ.) ครั้งที่ 3/2567
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบู
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน“ เทศบาลนครตรัง ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครตรัง
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน“ เทศบาลนครตรัง ณ ห้องประชุมเม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05