[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"

 

  

  

8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวทั่วไป
อบรมหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 10
วันที่ 7 มกราคม 2558 ครู กศน.ตำบล ครูอาสาฯ และครูศรช.กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวทั่วไป
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง คารวะและวางหรีดพ่อตาประชาสัมพันธ์และกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 5 มกราคม 2558 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง คารวะและวางหรีดพ่อตาประชาสัมพันธ์และกรรมการสถานศึกษา ณ สมาคมฮกเกี้ยน จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน อำเภอเมืองตรัง กล่าวเปิดหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โครงการศูนย์อาเซียน ศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง มีผู้ให้ความสนใจเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต ณ ลานหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดตรัง
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.หลักสูตร2551
ประกาศศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.หลักสูตร2551
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายค่านิยม 12 ประการ
ค่ายค่านิยม 12 ประการ\"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม\" ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 จ.ตรัง
28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะครั้งที่ 2 กศน.อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ2558
ราคากลางหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะครั้งที่ 2 กศน.อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ2558
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะ กศน.อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ2558
ราคากลางหนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะ กศน.อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ2558
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและครู กศน.อำเภอเมืองตรัง ทำการมอบมุมหนังสือ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังและครู กศน.อำเภอเมืองตรัง ทำการมอบมุมหนังสือ
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการปฎิบัติงานประจำเดือนของบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง 3 พฤศจิกายน 2557
ประชุมการปฎิบัติงานประจำเดือนของบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง 3 พฤศจิกายน 2557
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ตุลาคม 2557 กิจกรรม บริจาคโลหิตของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดยมี ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง และนายนันธวัช เจริญวรรณนายอำเภอเมืองตรัง มาให้กำลังใจแก่นักศึกษา
9 ตุลาคม 2557 กิจกรรม บริจาคโลหิตของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดยมี ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง และนายนันธวัช เจริญวรรณนายอำเภอเมืองตรัง มาให้กำลังใจแก่นักศึกษา
7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางการจ้างบรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ 2557
ราคากลางการจ้างบรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอเมืองตรัง ปีงบประมาณ 2557
14 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเดินขบวนพาเหรดเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 13 กันยายน2557 ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ จังหวัดตรัง
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเดินขบวนพาเหรดเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 13 กันยายน2557 ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ จังหวัดตรัง
16 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร และจุดเทียนชัย 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร และจุดเทียนชัย 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน .อำเภอเมืองตรัง. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน .อำเภอเมืองตรัง วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบดีวีดี รายการเดินหน้าประเทศไทย ให้แก่ บ้านหนังสืออัจฉริยะที่รับผิดชอบ
ครูกศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบดีวีดี รายการเดินหน้าประเทศไทย ให้แก่ บ้านหนังสืออัจฉริยะที่รับผิดชอบ
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง สร้างความรักสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
ค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง สร้างความรักสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ 17 - 19 มิถุนายน 2557 ณ แมกไม้รีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรังกล่าวเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรัง
ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรังกล่าวเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรังร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรัง
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา(กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา(กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05