[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใ
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ประเมินโครงงานยาเสพติด
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู ลงพื้นที่ประเมินโครงงาน
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2567
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ประเมินโครงงานยาเสพติด
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู ลงพื้นที่ประเมินโครงงานย
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังห
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มิติความรู้ ความคิด ณ สกร.อำเภอเมืองตรัง
วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มิติความรู้ ความคิด ณ สกร.อำเภอเมืองตรัง และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่ 1 จ
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.นครศรีธรรมราช และบุคลากร
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. นางอนงค์ จอมทอง บรรณารักษ์และนางสาวชวัลตา บุญสร้าง บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริกา
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม การเรียนรู้และแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรม การเรียนรู้และแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องเรียนออนไลน์ สกร.อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิ
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัด กลุ่มอันดามัน “สกร.อันดามันเกมส์”
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สกร. ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติดจังหวัด กลุ่มอันดามัน “สกร.
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางพวงเพชร เมืองนก ครู กศน.ตำบล และบุคลากรในสังกัด ออกหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โ
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดรายการการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายพิชัย นาคสอิ้ง ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดรายการการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz เวลา 09.00 - 1
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้ และนางสาวบุษบา นาคชูทอง ครูกศน.ตำบลโคกหล่อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปห
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อนวัตกรรม ห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse)
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวสุวภา โยธาทูล ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อนวัต
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดผล
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดจังหวัดตรัง และอาสายุวกาชาด ปฐมพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบรอบ 102 ปี
27 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองตรัง นำคณะครูนักศึกษา อาสายุวกาชาด เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดจังหวัดตรัง และอาสายุวกาชาด ปฐมพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบรอบ 102 ปี ณ.สนามกีฬาเทศบ
1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05