[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

  

16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้การต้อนรับนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะนะ และบุคลากรในสังกัด สกร.อำเภอจะนะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
นพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะนะ และบุคลากรในสังกัด สกร.อำเภอจะนะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัด
16 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาว รุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบ
7 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม “ศคส ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ “ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและครูทั่วประเทศ พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรม “ศคส ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ “ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและครูทั่วประเทศ พ.ศ.2567 โดยจัดฝึกอาชีพระยะสั้น ในรูปแบบกลุ่มสนใจ และกิจกรรมส่งเสริ
7 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม “ศคส ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ “ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและครูทั่วประเทศ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรม “ศคส ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ “ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและครูทั่วประเทศ พ.ศ.2567 โดยจัดฝึกอาชีพระยะสั้น (ในรูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำดอกไม้เกล็ดปลา ,
7 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม “ศคส ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ “ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและครูทั่วประเทศ พ.ศ.2567
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรม “ศคส ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ “ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนและครูทั่วประเทศ พ.ศ.2567 โดยจัดฝึกอาชีพระยะสั้น (ในรูปแบบกลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำพวงมาลัยผ้าขาวม้
7 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทุ่งหวัง ณ บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชานนทร์ พนมรัตน์ ครู กศน.ตำบลควนปริง ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านทุ่งหวัง ณ บ้าน
7 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6812/ ตง.136 ประจำปีงบประมาณ 2567
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6812/ ตง.136 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบการอบรมและฝึกทักษะ ค่ายพักแรมค้างคืน (2 วัน 1 คืน) เพื่
7 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น “พัสตราภรณ์เลอค่า ภูษาศิลป์ถิ่นเมืองตรัง” ประจำปี 2566
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น “พัสตราภรณ์เลอค่า ภูษาศิลป์ถิ่นเ
28 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จังหวัดตรัง ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ร่วมปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาด งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จั&a
28 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติด \"ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\"
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติด \"ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\" ณ สนามกีฬาสำนักงาน สกร.จังหวัดตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตร
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ เวทีคนตรัง“ ทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 Mhz เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ตรัง)
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เ ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co-Learning Space ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนางอนงค์ จอมทอง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง เ ข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปี 2567 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft teams
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ตำแหน่ง ครู , นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาพละ และนายชานนทร์ พนมรัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน.ต
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (Morning Brief)
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ (Morning Brief) ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู และนางอารีย์ ทองดี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาบินหลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง และบุคลากรในสังกัด สกร.อำเภอเมืองตรัง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนหนองยวนเรื่องการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครูชำนาญการ และนางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง ร่วมลงพื้นที่กับเทศบาลนครตรัง ให้ความรู้กับประชาชนในชุ
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาให้ได้แนวทางและแผนการดำเนินงานในการปรับปรงอาคารโรงแรมตรัง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาให้ได้แนวทางและแผนการด
7 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางพวงเพชร เมืองนก ครู กศน.ตำบลนาท่ามใต้ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05