[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

พุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567


 
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบทดสอบและคณะ เป็นวิทยากร บรรยาย "การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล" และ นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างห้องเรียนที่มีความสุข เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามนโยบายเรียนดี มีความสุข” ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


เข้าชม : 36


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 5 / มิ.ย. / 2567
      พิธีเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 5 / มิ.ย. / 2567
      โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างอาสาสมัครกาชาดเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 5 / มิ.ย. / 2567
      โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 / มิ.ย. / 2567
      โครงการ คนตรังหัวใจฟู รอบรู้สุขภาพ เรื่อง “สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ“ รายการเสวนา เสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ แนวทางการติดตามข่าวทางสื่อ และการสื่อสาร เรื่อง สุขภาพจิตในชุมชน 5 / มิ.ย. / 2567