[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 
กศน.นครราชสีมา
 
 
 
<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน
ผู้ใหญ่20-50ปีเสี่ยงป่วย\"คอตีบ\" สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค   เข้าชม :  [1095]
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย   เข้าชม :  [1907]
1 วันมี 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่..
1 วันมี 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่..   เข้าชม :  [1648]
หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าศัพท์คำไหนควรบรรจุไว้ในพจนานุกรม
หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าศัพท์คำไหนควรบรรจุไว้ในพจนานุกรม   เข้าชม :  [1499]
น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน
น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน   เข้าชม :  [1470]
 

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  เข้าชม :  [6]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 104 / ก.ค. / 2565  เข้าชม :  [32]
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 1 / มิ.ย. / 2565  เข้าชม :  [49]
วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony)12 / พ.ค. / 2565  เข้าชม :  [64]
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล3 / พ.ค. / 2565  เข้าชม :  [66]
ประเพณีวันสงกรานต์12 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [76]
วันจักรี 6 เมษายน วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี5 / เม.ย. / 2565  เข้าชม :  [73]

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการลงนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ไตรมาส 3-4
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ขอขอบคุณ นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการลงนิเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ไตรมาส 3-4 พบปะ/แนะนำ/ให  เข้าชม :  [6]

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง สังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประเภทบุคลากรทั่วไป โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง ขอแสดงความยินดี กับ นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง สังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา ประเภทบุคลากรทั่ว  เข้าชม :  [7]

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ มอบหมายให้ นางอนงค์ จอมทอง และนางสาวชวัลตา บุญสร้าง บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าชม :  [7]

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลควนปริง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท  เข้าชม :  [8]

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังความรู้ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา นางสาวลลิตา ศรีประสิทธิ์ ครู กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง และนางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังความรู้ กศน. เพื่อ  เข้าชม :  [8]

1 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันท  เข้าชม :  [5]

18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้ นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ นางสาวสุนิสา คงศิลป์ ครู กศน.ตำบลบางรัก และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง นำตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าประกว  เข้าชม :  [20]

18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน  เข้าชม :  [19]

18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดงานเปิดตัว (Kick off) งาน \"สูงวัย ใจสมาร์ท\" ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีว  เข้าชม :  [19]

15 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปี 2564
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 7  เข้าชม :  [37]

1 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
28 กรกฎาคม 2565 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช  เข้าชม :  [6]
18 / ก.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบลนาพละ เข้าร่วมประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี   เข้าชม :  [17]
18 / ก.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรั  เข้าชม :  [20]
24 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเ  เข้าชม :  [29]
15 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหนองตรุด ได้  เข้าชม :  [29]
15 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2565-2567) \"
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบให้นายสัญญาลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบลหนองตรุด และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพ  เข้าชม :  [31]
9 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบป  เข้าชม :  [35]
9 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์
26 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเมืองตรังโดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ โดย นายสนธยา สิงหหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีและกลับสู่  เข้าชม :  [33]
9 / มี.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลน้ำผุด
กศน.ตำบลน้ำผุด  เข้าชม :  [665]
19 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทับเที่ยง
กศน.ตำบลทับเที่ยง   เข้าชม :  [401]

 

 
  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
         
  คุยกับผู้บริหาร
สมัครเรียนออนไลน์


Facebook


 

 

 

 
 
แสกน Qr Code
ชุดความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05