[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 180/ตง.3 จังหวัดตรัง

อังคาร ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


 
ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ครู ,นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ครูอาสาสมัคร กศน., นางสาวเรวดี จงภักดี นักจัดการงานทั่วไป ,นางสาวญาติมา พูดเพราะ ครู กศน.ตำบล ,นางสาวสุวภา โยธาทูล ครู กศน.ตำบล ,นางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบล และนางสาวจุฬาลักษณ์ จิตภักดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 180/ตง.3 จังหวัดตรัง และมอบหมายนางอารีย์ ทองดี ,นางสาวบุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 180/ตง.3 จังหวัดตรัง ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


เข้าชม : 10


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี Songkran Festival พลังแห่งการสร้างสรรค์ Soft Power สู่การเรียนรู้วิถีไทย 17 / เม.ย. / 2567
      มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง 17 / เม.ย. / 2567
      จัดวิทยุรายการ “เพื่อนเรียนรู้“ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง 17 / เม.ย. / 2567
      ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ ฯ 17 / เม.ย. / 2567
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง 17 / เม.ย. / 2567


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05