[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน
ผู้ใหญ่20-50ปีเสี่ยงป่วย\\\"คอตีบ\\\" สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค   เข้าชม :  [1431]
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย   เข้าชม :  [2247]
1 วันมี 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่..
1 วันมี 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่..   เข้าชม :  [1983]
หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าศัพท์คำไหนควรบรรจุไว้ในพจนานุกรม
หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าศัพท์คำไหนควรบรรจุไว้ในพจนานุกรม   เข้าชม :  [1840]
น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน
น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน   เข้าชม :  [1765]
 

 

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานฉ&#65279;ลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมือง&#65279;ตรัง มอบหมายให้ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานฉ&am  เข้าชม :  [12]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567
2 มิถุนายน 2567 นางปาณิสราอภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอเมืองตรัง นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม  เข้าชม :  [17]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างอาสาสมัครกาชาดเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมือง&#65279;ตรัง มอบหมายให้นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา และนางสาวญาติมา พูดเพราะ ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบั  เข้าชม :  [13]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมือง&#65279;ตรัง มอบหมายให้นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผ  เข้าชม :  [13]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ คนตรังหัวใจฟู รอบรู้สุขภาพ เรื่อง “สุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ“ รายการเสวนา เสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ แนวทางการติดตามข่าวทางสื่อ และการสื่อสาร เรื่อง สุขภาพจิตในชุมชน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมือง&#65279;ตรัง มอบหมายบุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมือง&#65279;ตรัง จำนวน 39 คน เข้าร่วมโครงการ คนตรังหัวใจฟ  เข้าชม :  [12]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง โดยมีพระปลัดสิร  เข้าชม :  [12]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาว กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  เข้าชม :  [12]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระดับตำบล
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระดับตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดตรัง โดยมี  เข้าชม :  [9]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง อำเ  เข้าชม :  [11]

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตรัง   เข้าชม :  [11]

23 / พ.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี บริจาคหนังสือส่งเสริมการอ่าน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ท่านผู้ใส่ใจและห่วงใยห้องสมุดประชาชน และเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ในการอ่าน ท่านเป็นนักอ่าน นักคิด นักเขียน วันนี้ได้มอบหนังสือดีๆ และมีคุณค่าให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ในนามของ กศน.อำเภ  เข้าชม :  [221]
8 / พ.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมคณะกรรมมาธิการ การพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา การบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมมาธิการ การพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา การบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต  เข้าชม :  [264]
1 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
28 กรกฎาคม 2565 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช  เข้าชม :  [260]
18 / ก.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบลนาพละ เข้าร่วมประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี   เข้าชม :  [293]
18 / ก.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรั  เข้าชม :  [294]
24 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเ  เข้าชม :  [342]
15 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหนองตรุด ได้  เข้าชม :  [306]
15 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2565-2567) \"
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบให้นายสัญญาลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบลหนองตรุด และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพ  เข้าชม :  [295]
9 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบป  เข้าชม :  [282]
9 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์
26 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเมืองตรังโดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ โดย นายสนธยา สิงหหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีและกลับสู่  เข้าชม :  [268]
19 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทับเที่ยง
กศน.ตำบลทับเที่ยง   เข้าชม :  [653]
19 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง
กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง  เข้าชม :  [580]
24 / ธ.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ม.6 ใน 8 เดือน
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เปิดดำเนินการรับ ม.6 ใน 8 เดือน  เข้าชม :  [3117]
18 / ก.ค. / 2555 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน. เพื่อคนพิการ
การศึกษาเพื่อคนพิการ  เข้าชม :  [4201]
14 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกหล่อ
กศน.ตำบลโคกหล่อ  เข้าชม :  [3012]
14 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองตรุด
กศน.ตำบลหนองตรุด  เข้าชม :  [3780]
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านควนขนุน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านควนขนุน  เข้าชม :  [3757]
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาท่ามใต้
กศน.ตำบลนาท่ามใต้  เข้าชม :  [3984]
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาท่ามเหนือ
  เข้าชม :  [3172]
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกหล่อ
กศน.ตำบลโคกหล่อ  เข้าชม :  [3970]

 
นางนภา  จิโรภาส
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง


 
  
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศน.อำเภอเมืองตรัง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สกร.ระดับอำเภอเมืองตรัง
         


สมัครเรียนออนไลน์


Facebook สกร.ระดับอำเภอเมืองตรัง


 

 

 

 
 
แสกน Qr Code
ชุดความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
แสกน Qr Code
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


แสกน Qr Code หรือ
กด Link

ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ