[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 
กศน.นครราชสีมา
 
 
 
<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน
ผู้ใหญ่20-50ปีเสี่ยงป่วย\"คอตีบ\" สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค   เข้าชม :  [1204]
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย   เข้าชม :  [2013]
1 วันมี 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่..
1 วันมี 24 ชั่วโมงจริงหรือไม่..   เข้าชม :  [1766]
หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าศัพท์คำไหนควรบรรจุไว้ในพจนานุกรม
หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าศัพท์คำไหนควรบรรจุไว้ในพจนานุกรม   เข้าชม :  [1611]
น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน
น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน   เข้าชม :  [1568]
 

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๖วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง#ลงนาม  เข้าชม :  [52]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ9 / ธ.ค. / 2565  เข้าชม :  [66]
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม5 / ธ.ค. / 2565  เข้าชม :  [67]
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\"23 / พ.ย. / 2565  เข้าชม :  [77]
วันลอยกระทง 2565 (Loy Krathong Festival)8 / พ.ย. / 2565  เข้าชม :  [79]
วันปิยมหาราช22 / ต.ค. / 2565  เข้าชม :  [80]
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 912 / ต.ค. / 2565  เข้าชม :  [86]

14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด
วั&#65279;นพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวั  เข้าชม :  [7]

14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด
วั&#65279;นศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา หนูแก้ว ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองต&#65279;รัง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน   เข้าชม :  [10]

9 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยมีนักศึกษากศน.อำเภอเมืองตรัง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้  เข้าชม :  [11]

9 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและจัดการสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   เข้าชม :  [13]

24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายนายอำนาจ เทพพูนผล และนางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว พร้อมทั้งนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรัง จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประว  เข้าชม :  [22]

24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมศักยภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหว  เข้าชม :  [22]

24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ณ เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องสังกัดเรือนจำ  เข้าชม :  [24]

24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายภัตตาหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายขจรศักดิ์   เข้าชม :  [22]

24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการทำวาฟเฟิลบ้าบิ่น
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ ทองรอด ครู กศน.ตำบลทับเที่ยง จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการทำวาฟเฟิลบ้าบิ่น จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ที่ท  เข้าชม :  [25]

24 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำหมวก
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวบุษบา นาคชูทอง ครู กศน.ตำบลโคกหล่อ จัดโครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำหมวกแฟนซี จำนวน 6 ชั่วโมง  เข้าชม :  [13]

23 / พ.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี บริจาคหนังสือส่งเสริมการอ่าน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ท่านผู้ใส่ใจและห่วงใยห้องสมุดประชาชน และเห็นถึงคุณค่าประโยชน์ในการอ่าน ท่านเป็นนักอ่าน นักคิด นักเขียน วันนี้ได้มอบหนังสือดีๆ และมีคุณค่าให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ในนามของ กศน.อำเภ  เข้าชม :  [47]
8 / พ.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมคณะกรรมมาธิการ การพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา การบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมมาธิการ การพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา การบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต  เข้าชม :  [81]
1 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
28 กรกฎาคม 2565 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช  เข้าชม :  [101]
18 / ก.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นางสาวปรียานุช สีทองเที่ยว ครู กศน.ตำบลนาพละ เข้าร่วมประชุมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาพละกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ประจำปี   เข้าชม :  [118]
18 / ก.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยนายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรั  เข้าชม :  [112]
24 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเ  เข้าชม :  [131]
15 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรหนองตรุด ได้  เข้าชม :  [128]
15 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2565-2567) \"
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบให้นายสัญญาลักษณ์ มุขแสง ครู กศน.ตำบลหนองตรุด และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการสร้างชุมชน สุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพ  เข้าชม :  [116]
9 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง ประจำปีงบป  เข้าชม :  [108]
9 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์
26 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเมืองตรังโดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ เรือนจำจังหวัดตรัง กรมราชทัณฑ์ โดย นายสนธยา สิงหหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดีและกลับสู่  เข้าชม :  [108]

 

 
  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธ์ุ
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
         
  คุยกับผู้บริหาร
สมัครเรียนออนไลน์


Facebook


 

 

 

 
 
แสกน Qr Code
ชุดความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05