[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
กศน.นครราชสีมา
 
<< ตุลาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง   เข้าชม :  [144]
10 วิธีปฏิบัติเพื่อถนอมสายตา
10 วิธีปฏิบัติเพื่อถนอมสายตา   เข้าชม :  [144]
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ   เข้าชม :  [1852]
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
ประโยชน์ของการดื่มน้ำ   เข้าชม :  [1373]
10 สุดยอดอาหารที่ควรทาน
อาหารที่ควรทาน   เข้าชม :  [172]
 

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง \"ออกเสียงประชามติ\" ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.00. น.
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง \"ออกเสียงประชามติ\" ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-16.00. น.  เข้าชม :  [471]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นักศึกษา กศน.ตำบลนาโยงใต้ เรียนรู้การใช้โปรแกรม ECHO ENGLISH ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง11 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [370]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตรัง 20 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [275]
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรม อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง16 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [679]
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลนาโยงใต้ ร่วมเดิมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รับชั่นร่วมกับ ปปช.จังหวัดตรัง และอีกหลายเครือข่าย 5 มีนาคม 2559 ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมืองตรัง จ.ตรัง5 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [471]
โครงการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี หลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง วันที่ 1 มีนาคม 2559 สถานที่จัด ณ บ้านเลขที่ 10/5 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [134]
วันพุธที่ 24 ก.พ.59 กศน.ตำบลนาโยงใต้ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด หลักสูตร 3 ช.ม. ณ กศน.ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน พิธีเปิดโดยนายทวี คงบัน นายก อบต.นาโยง25 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [514]

28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลของอำเภอเมืองตรัง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลของอำเภอเมืองตรัง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [508]

22 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปัจฉิม นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม สนง. กศน.จังหวัดตรัง เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
พิธีปัจฉิม นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม สนง. กศน.จังหวัดตรัง เวลา 8.00 น. - 12.00 น.  เข้าชม :  [151]

22 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันลอยกระทง25 พฤศจิกายน 2558
วันลอยกระทง25 พฤศจิกายน 2558  เข้าชม :  [118]

23 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช   เข้าชม :  [100]

20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
30 กรกฏาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
30 กรกฏาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา  เข้าชม :  [474]

26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันรักการอ่าน
2 เมษายน วันรักการอ่าน  เข้าชม :  [500]

7 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง  เข้าชม :  [191]

7 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.ตรัง  เข้าชม :  [1286]

3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ  เข้าชม :  [195]

4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง
ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง   เข้าชม :  [200]

19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาโยงใต้ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สค.59 ให้กับประชาชน หมู่ 3,4 13 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาโยงใต้ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สค.59 ให้กับประชาชน หมู่ 3,4 13 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [243]
19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดการอบรมวิทยากร ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตรการประยุคใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดการอบรมวิทยากร ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตรการประยุคใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักง  เข้าชม :  [401]
19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใร ศรช.และ กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน \"กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน\" วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโคกพิกุล หมู่ที่ 1 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใร ศรช.และ กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน \"กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน\" วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโคกพิกุล หมู่ที่ 1 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [262]
19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาโยงใต้ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สค.59 ให้กับประชาชน หมู่ 1,7 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโคกพิกุล หมู่ที่ 1 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
คณะกรรมการ ศส.ปชต.นาโยงใต้ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สค.59 ให้กับประชาชน หมู่ 1,7 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโคกพิกุล หมู่ที่ 1 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [175]
19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
คณะกรรมกา ศส.ปชต.นาโยงใต้ ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาให้กับ ประชาชน วันที่ 11 ก.ค.59 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ ณ โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
คณะกรรมกา ศส.ปชต.นาโยงใต้ ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาให้กับ ประชาชน วันที่ 11 ก.ค.59 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ ณ โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [254]
19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
ศส.ปชต.นาโยงใต้ นำโดยนางสุรัสวดี ดำรงอัตสิน ประธาน และคณะกรรมการ ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาให้กับ ประชาชน วันที่ 10 ก.ค.59 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโย
ศส.ปชต.นาโยงใต้ นำโดยนางสุรัสวดี ดำรงอัตสิน ประธาน และคณะกรรมการ ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาให้กับ ประชาชน วันที่ 10 ก.ค.59 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโยงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโย  เข้าชม :  [233]
19 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาโยงใต้จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ โดยศส.ปชต. วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง ,สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และกศน.อำเภอเมืองตรัง
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาโยงใต้จำนวน 10 คนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ โดยศส.ปชต. วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง ,สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และกศน.อำเภอเมืองตรัง  เข้าชม :  [268]
6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 3411/ตง.57 กศน.อำเภอเมืองตรัง วัน 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 3411/ตง.57 กศน.อำเภอเมืองตรัง วัน 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [452]
6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 1 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 1 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [486]
6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.ตำบลนาโยงใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง  เข้าชม :  [452]

 

       
 
      นายขันธ์ชัย บริบูรณ์
     ผอ.กศน.เมืองตรัง
 
 
  นางสาวศุภวรรณ อนุพันธนันท์
     ครู กศน.ตำบลนาโยงใต้
      
 
นายทวี คงบัน
นายก อบต.นาโยงใต้
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx