[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"

 

  

  

24 / ธ.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ม.6 ใน 8 เดือน
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง เปิดดำเนินการรับ ม.6 ใน 8 เดือน
18 / ก.ค. / 2555 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน. เพื่อคนพิการ
การศึกษาเพื่อคนพิการ
14 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง
กศน.ตำบลนาโต๊ะหมิง
14 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองตรุด
กศน.ตำบลหนองตรุด
14 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาพละ
กศน.ตำบลนาพละ
14 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทับเที่ยง
กศน.ตำบลทับเที่ยง
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านควนขนุน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านควนขนุน
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาท่ามใต้
กศน.ตำบลนาท่ามใต้
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาท่ามเหนือ
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกหล่อ
กศน.ตำบลโคกหล่อ
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลน้ำผุด
กศน.ตำบลน้ำผุด
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบางรัก
กศน.ตำบลบางรัก
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์
กศน.ตำบลบ้านโพธิ์
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาบินหลา
กศน.ตำบลนาบินหลา
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านควน
กศน.ตำบลบ้านควน
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาตาล่วง
กศน.ตำบลนาตาล่วง
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาโยงใต้
กศน.ตำบลนาโยงใต้
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลควนปริง
กศน.ตำบลควนปริง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05