[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< สิงหาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
ให้กำลังใจ
ทุกคนสู้ๆ   เข้าชม :  [890]
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ
ท่าบริหารแก้ปวดตา นิ้วล๊อก จากการใช้คอมฯหรืออุปกรณ์ไอทีนานๆ   เข้าชม :  [269]
ข่าวไอที
iphone 4 มาพร้อมกับ RAM 512MB   เข้าชม :  [360]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [461]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [500]
 

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรเพศศึกษาและการป้องกันเอดส์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.ตำบลนาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน  เข้าชม :  [49]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา เข้าอบรมวิทยากรยุวกาชาด 3 คืน 4 วัน20 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [629]
นางอารีย์ ทองดี ครู กศน.ตำบลนาบินหลา เข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 14 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [235]
ครู และ นักศึกษา กศน.ตำบลนาบินหลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน“การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ ต้านสิ่งเสพติด” 14 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [223]
ครู กศน.ตำบลนาบินหลา มอบซีดีส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลนาบินหลา1 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [706]
นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ25 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [152]
ครู กศน.ตำบลนาบินหลา นำนักศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง25 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [263]

3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557  เข้าชม :  [182]

3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556
แจ้งนักศึกษาที่จบการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556  เข้าชม :  [118]

27 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน 26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน 26 มิถุนายน 2557  เข้าชม :  [103]
27 / มิ.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การใช้ Internet เพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การใช้ Internet เพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียน  เข้าชม :  [119]
18 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม ผูกรัก สมัครสมาน วันสงกรานต์ ชาว กศน.ตรัง
กิจกรรม ผูกรัก สมัครสมาน วันสงกรานต์ ชาว กศน.ตรัง  เข้าชม :  [192]
18 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันผู้สูงอายุ 11เมษายน2557 ณ อบต.นาบินหลา
วันผู้สูงอายุ 11เมษายน2557 ณ อบต.นาบินหลา  เข้าชม :  [260]
7 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญวันพ่อแห่งชาติ  เข้าชม :  [127]
7 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเบื้องต้น BTC
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเบื้องต้น BTC  เข้าชม :  [253]
7 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
มหกรรมภาพยนต์วิทยาศาสตร์
มหกรรมภาพยนต์วิทยาศาสตร์  เข้าชม :  [146]
7 / เม.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขี้นพื้นฐาน. ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556
ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขี้นพื้นฐาน. ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556  เข้าชม :  [139]
7 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
สัมมนาหัวข้อ อนาคตประเทศไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน
สัมมนาหัวข้อ อนาคตประเทศไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน  เข้าชม :  [141]
7 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันปิยมหาราช
กิจกรรมวันปิยมหาราช   เข้าชม :  [152]
7 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ๒๕๕๗
ประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ๒๕๕๗  เข้าชม :  [144]
7 / เม.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ๒๕๕๖
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ๒๕๕๖  เข้าชม :  [147]
7 / เม.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมรอบรู้เรื่องอาเซียนกับอดีตเลขาธิการอาเซียน
กิจกรรมรอบรู้เรื่องอาเซียนกับอดีตเลขาธิการอาเซียน   เข้าชม :  [126]
4 / เม.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตรัง
ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตรัง  เข้าชม :  [193]
4 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา(สว.)
รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา(สว.)  เข้าชม :  [129]
4 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กรรมการเลือกตั้งล่วงหน้า 23 มีนาคม2557
กรรมการเลือกตั้งล่วงหน้า 23 มีนาคม2557  เข้าชม :  [149]
3 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมโครงการรักชาติถูกทางฯและครูบัญชีอาสา
อบรมโครงการรักชาติถูกทางฯและครูบัญชีอาสา  เข้าชม :  [150]
3 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
2 เมษายน วันรักการอ่าน
2 เมษายน วันรักการอ่าน  เข้าชม :  [149]

 

 


นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์
ผอ. กศน.อำเภอเมืองตรัง
 


นางอารีย์  ทองดี
ครู กศน.ตำบลนาบินหลา
 


นางหนูเนียน  ดำจุติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาบินหลา  

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

(ทดสอบ)112

 

xx

 
 
กศน.ตำบลนาบินหลา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ กศน.ตำบลนาบินหลา ( องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา )หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  เบอร์โทร 085-1295198
e-mail:
areearm@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05