[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน "
สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"   เอกลักษณ์สภานศึกษา "สถานศึกษาพอเพียง"


 

  

บทความสุขภาพ
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

ศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

คะแนน vote : 155  

เกร็ดความรู้สุขภาพ | การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

Body Mass Index หรือ BMI

การประเมินค่าดัชนีมวลกาย

 วิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ตัดสินว่า  น้ำหนักของคุณอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อสถานะสุขภาพโดยรวมลองพิจารณาดูจากค่าดัชนีมวลกาย ( BMI )
ค่าดัชนีมวลกาย  เป็นอัตราส่วนของส่วนสูงและน้ำหนัก ซึ่งมีช่วงของน้ำหนักและเกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพดี   แทนที่จะคิดจากน้ำหนักเพียงค่าเดียวควรใช้ร่วมกับการวัดรอบเอว    ไม่เหมาะที่จะใช้ค่านี้โดยลำพัง
   ข้อควรระวังของการประเมินนี้   ไม่ควรใช้สำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรและผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและระลึกไว้เสมอว่าคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมาก เช่น ผู้ที่เป็นนักกีฬายกน้ำหนักเมื่อไปวัดค่าดัชนีมวลกายจะมีความถูกต้องน้อยลงในการอ่านค่าดัชนีมวลกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ


 ดัชนีมวลกาย  =    น้ำหนัก (กิโลกรัม) /  ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)


หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ กก./ ม 2

ตัวอย่างการคำนวณ

คุณสมหญิงมีน้ำหนักตัว 55 กิโลกรัมและส่วนสูง 1.6 เมตร ( 160 เซนติเมตร )

    ดัชนีมวลกาย (คุณสมหญิง)   =   55  /  ( 1.6 x 1.6 )

                                                  =   21.48  กิโลกรัมต่อตารางเมตร

แสดงว่าคุณสมหญิงมีน้ำหนักตัวปกติ ตามเกณฑ์ข้างล่างนี้

การอ่านค่าโดยประมาณสำหรับค่าดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ผลทางสุขภาพ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18.5       ผอมไป อาจจะเกี่ยวกับข้องกับการมีปัญหาสุขภาพ

18.5 – 24.9   น้ำหนักตัวเหมาะสมหรือปกติ * > 23 ขึ้นไป เริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว /เบาหวาน

น้ำหนักตัวที่เหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่
25 – 29.9 น้ำหนักเกิน  มีโอกาสเสี่ยงสูงมากขึ้นต่อการเกิดปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่น
มากกว่า 30 ขึ้นไป   เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพรุนแรงขึ้น

image :: health.howstuffworks.com/bmi3.htm

 


 

 

 

 
เว็บสล็อต

เข้าชม : 2231


บทความสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน 25 / ม.ค. / 2558
      การประเมินค่าดัชนีมวลกาย 20 / ม.ค. / 2555
      น้ำมันมะกอก แก้นอนกรน 15 / พ.ย. / 2554
      อาการของมะเร็งชนิดต่าง ๆ > อาการของ การเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 22 / ส.ค. / 2554
      ประโยชน์ของใบเตยที่คุณอาจไม่รู้ 22 / มิ.ย. / 2554


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-216886 โทรสาร 075-216886 
http://trang.nfe.go.th/nfe02   mail : nfetrang@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05