[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานบำบัดยาเสพติด
เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางนราวดี เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครฯ นำคณะครูและนักศึกษา ทัศนศึกษาดูงานการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ สถานฟื้นฟู สมรรถภาพมูลนิธิพ
29 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
างอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง
25 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2567 ส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่
25/12/2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง นำคณะครูและบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนย่านซื่อ และโรงเรียนวัดควนธานี
12 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง จัดกีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาศรีกันตัง เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาพระราชทาน : วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลบางสัก นาเกลือ บ่อน้ำร้อน และเกาะลิบง นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
6 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
30 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง และนางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
3 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ซึ๋งจัดระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566 โดยมีนางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ กล่าวรายงาน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจั
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคโลหิต และอวัยวะดวงตา หัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และนักศึกษา กศน. สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอกันตัง ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตา หัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้ม......เคลื่อนที่ ณ ตำบลคลองชีล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากร ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.รวมกิจกรรมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ว
9 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายคณะครูจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ สระน้ำหนองกง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
22 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอดรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง นำรถมินิโมบาย ส่งเสริมการอ่าน และสาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบ
31 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออก
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
24 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาพระราชทาน - วันปิยมหาราช
23/10/65 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (พัฒนาพื้นที่และเก็บขยะสองข้างทาง บริเวณริมถนน) หมู่ที่ 2 ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ
17 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาพระราชทาน - พัฒนาฝายน้ำล้นต.กันตังใต้
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้คณะครู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณฝายน้ำล้นหลังวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
17 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม
28 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณราชการ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับผู้เกษียณราชการ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ตรวจสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05