[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลนาเกลือ กศน.WOW
มื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นางสาววิภารัตน์ ยุโส๊ะ ครูกศน.ตำบลนาเกลือและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จ
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลกันตังใต้ กศน.WOW
เมื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นางวรรณพร เดชเพ็ชร ครูกศน.ตำบลกันตังใต้และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จั
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลย่านซื่อ กศน.ต้นแบบ WOW
เมื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครูกศน.ตำบลย่านซื่อและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จัง
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกันตังดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาวันครู และงาน Teacher Sport Night
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมแข่งขันกีฬาวันครู
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2562 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำกันตัง และศาลาประชาคมอำเภอก
25 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำภอกันตัง จ.ตรัง (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.ตรัง เข้าร่วมงาน \"เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล\" โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห
9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาขาด กศน.อำเภอกันตัง หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้สูงอายุ
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เดือนเมษายน 2562 - ต.คลองลุ
วัันที่​ 19​เมษายน​ 2562​ บุคลากร​ กศน.อำเภอกันตัง​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ เราทำความดีด้วยหัวใจ​ กิจกรรมปรับภูมิ​ทัศน์​บริเวณ​คลองวังหิน&#8203
5 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือน เมษายน 2562
วันที่ 3 เมษายน 2562 ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
5 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ กศน.ตำบลบางสัก
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
8 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ (ครู ข.) และครู กศน.ตำบล (ครู ค.) อบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห
11 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาช่วยงานร้านนาวากาชาด จังหวัดตรัง ประจำปี 2561
นำอาสายุวกาชาดและครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานร้านนาวากาชาด จ.ตรัง 10 ธันวาคม 2561 ณ งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดประจำปี 2561 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง
3 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ - ต.ควนธานี
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตังนำคณะครู นักศึกษา ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางปั่นอุ่นไอรัก ณ ศาลหลักเมืองตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจุลภาคและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
กศน.อำเภอกันตัง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจุลภาคและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ลันตาไนซ์บีช รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
23 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ครั้งที่ 1/2562
นายสมศักดิ์ ยิ่งขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562
22/11/61 กศน.อำเภอกันตัง ออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ วัดเกาะเสือสิทธิชัย ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง สาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ (ประเพณีลอยกระทง) รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.ตรัง) กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05