[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

19 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล กศน.ตำบล
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
15 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง จ.สุโขทัย
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ณ จ.สุโขทัย
เมื่อวันที่่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนสปา จ.สุโขทัย
6 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการฯ อ.กันตัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและการปฎิบัติราชการ โดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แก่หัวหน้าส่วนราชการ
30 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2559 ต.บ่อน้ำร้อน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรในสังกัดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม2558 เวลา9.00-12.00 น. ณ สำนักสงฆ์เคี่ยมงาม ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตังจ.ตรัง
26 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้น กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559
มื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครู กศน.ในสังกัดทุกตำแหน่ง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและจุดเน้นของ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนั
23 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครู กศน.ทุกตำแหน่ง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
22 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลย่านซื่อ
เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลย่านซื่อ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
20 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ณ กระบี่รีสอร์ท
13 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครูทุกตำแหน่งสังกัด กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
8 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุรวุฒิ ขันธ์คง ผอ.กศน.อำเภอรัษฎา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรวุฒิ ขันธ์คง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา (กศน.อำเภอรัษฎา) และคณะครู กศน.อำเภอรัษฎา ให้การต้อ
27 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปี พ.ศ.2559
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน
21 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศสนามสอบปลายภาค 1/2558 สนามสอบ กศน.อำเภอกันตัง
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 คณะศึกษานิเทศก์จากสถาบัน กศน.ภาคใต้ และอ.ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง
17 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.วังวน
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 กศน.อำเภอกันตัง ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในอำเภอกันตัง (อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดวารีวง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
15 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอกันตัง
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นำคณะครูและสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอกันตัง
2 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมปฎิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศ
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 255
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ในพื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ในพื้นที่ภาคเหนือ
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูในสังกัดจำนวน 4 คน ร่วมการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ รายวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ัั์ี่17-18 สิงหาคม 2558 ณ ภูต้นน้ำ รีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05