[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

5 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมวิทยากรครู ค การประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต.
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติ โดย ศส.ปชต. ณ หอประชุมโรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง
4 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรำลึกพระมหาธีรราชเจ้า ทรงพระราชทานพระแสงดาบราชศาสตราประจำจังหวัดตรัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 นางนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีรำลึกใต้รอยพระยุคลบาท พระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร
4 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ้นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จ
20 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางหมาก (กลุ่มบาติกบ้านโต๊ะเมือง) อาคารใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางหมาก (กลุ่มผ้าบาติกบ้านโต๊ะเมือง) อาคารใหม่ หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ (ณรงค์ จันทร์พุ่ม) และเปิดถนนสายวัฒนธรรม
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด พร้อมด้วยครู กศน.อำเภอกันตัง ร่วมงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายหนัง
15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
5 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาทักษะทางวิชาการใฝ่เรียนรู้ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ ยิ่งขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน. จำนวน 200 คน ตามโครงการพัฒนาทักษะวิชาการใฝ่เรียนรู้ตามหลักค่านิยม 12 ประการ ณ อาคารคอซิมบี็เทศบาลเมืองกันตัง
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 กศน.อำเภอกันตัง จัดปฐมนิเทศสำหรับสมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำครู/นักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง และร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.150 คน ณ โรงแรมว
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ ยิ่งขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ให้การต้อน
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการประชาชน อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ครั้งที่ 15/2559
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรและวิทยากรวิชาชีพระยะสั้น ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่) ครั้งที่ 15/2559 ณ โรงเรียนบ้านน้ำราบ หมู
4 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง จัดประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
3 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจร ณ อบต.บางเป้า
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ สัญจร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
26 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สังสรรค์กาแฟยามเช้าหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดตรัง
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในโอกาสนี้ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมพบปะสังสรรค์ครั้งนี้ด้วย
25 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุุฒิบัตร ENGLISH PRACTICE FOR ASEAN
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคอาเซียน English Speaking Practice for ASEAN ณ ห้อง
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนกันตังพิทยากร
18 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จำหน่ายผ้าบาติก ในงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข
\"การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯสร้างสุข\" ข้างทำเนียบฯ กศน.จังหวัดตรัง โดยกศน.อำเภอกันตัง จำหน่ายผ้าบาติก \"โต๊ะเมืองบาติก\"ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ระหว่างวันที่16-20 เม.ย.2559
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี และวันรักการอ่าน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 กศน.อำเภอกันตังร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานอบรมการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงาน กศน. โดยมีดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ และคณะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชีล้อม ต.คลองชีล้อ
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05