[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

8 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ \"การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ รายวิชาเลือก\" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ริมเล บูติค โฮมสเตย์ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน.
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25563
กศน.อำเภอกันตัง จัดสัมมนาประเมินเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 ณ บ้านสวนวังน้ำราบ ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม 2563
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานที่ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง และบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง
20 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสัญจร - อ.สิเกา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัญจร ครั้งที่ 5/2563 ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
17 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและความคุมการระบาด COVID-19
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและความคุมการระบาด COVID-19
25 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาแหล่งการค้าชายแดนไทย-ลาว ด่านช่องแม็ก ประตูสู่อาเซียน
คณะครู กศน.อำเภอกันตัง ทัศนศึกษาแหล่งการค้าชายแดนไทย-ลาว ณ ด่านช่องแม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
25 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย
คณะครู กศน.อำเภอกันตัง ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลนาเกลือ กศน.WOW
มื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นางสาววิภารัตน์ ยุโส๊ะ ครูกศน.ตำบลนาเกลือและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จ
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลกันตังใต้ กศน.WOW
เมื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นางวรรณพร เดชเพ็ชร ครูกศน.ตำบลกันตังใต้และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จั
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลย่านซื่อ กศน.ต้นแบบ WOW
เมื่อจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครูกศน.ตำบลย่านซื่อและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จัง
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์ เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกันตังดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาวันครู และงาน Teacher Sport Night
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมแข่งขันกีฬาวันครู
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2562 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำกันตัง และศาลาประชาคมอำเภอก
25 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำภอกันตัง จ.ตรัง (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.ตรัง เข้าร่วมงาน \"เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล\" โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห
9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาขาด กศน.อำเภอกันตัง หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลผู้สูงอายุ
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เดือนเมษายน 2562 - ต.คลองลุ
วัันที่​ 19​เมษายน​ 2562​ บุคลากร​ กศน.อำเภอกันตัง​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ เราทำความดีด้วยหัวใจ​ กิจกรรมปรับภูมิ​ทัศน์​บริเวณ​คลองวังหิน&#8203

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05