[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๕๘
กศน.อำเภอกันตัง ประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๕๘
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มีนิมาราธอน
นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนทั่วไทย คืนความสุขให้ประชาชน
17 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มีความประสงค์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มีความประสงค์
15 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลนาเกลือ
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด บริเวณรอบๆสำนักงาน กศน.อำเภอกันตัง
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง เปิดสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน
สอบราคา จัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน จำนวน 19 รายการ ภายในวงเงิน 274,384 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตังลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอกันตัง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอกันตัง
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอกันตัง
วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอกันตัง
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับกฐินพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโคกยาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับกฐินพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโคกยาง
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามโครงการอำเภอกันตัง ...ยิ้มเคลื่อนที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามโครงการอำเภอกันตัง ...ยิ้มเคลื่อนที่
20 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน กศน. เข้าร่วมโครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๓
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน กศน. เข้าร่วมโครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๓
30 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ร้านอา
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการเพื่อต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กศน.อำเภอกันตัง ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการเพื่อต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
21 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษานิเทศก์ จาก สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตรวจเยี่ยม นิเทศสนามสอบดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร และ โรงเรียนกันตังรั
ศึกษานิเทศก์ จาก สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตรวจเยี่ยม นิเทศสนามสอบดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร และ โรงเรียนกันตังรั
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการประชุมผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการทดสอบ 9 วิชา เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการประชุมผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการทดสอบ 9 วิชา เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการประเมินภาคประสบการณ์ ผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการประเมินภาคประสบการณ์ ผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรและนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรและนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับมอบแผ่น CD ส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และ สมานฉันท์ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับมอบแผ่น CD ส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และ สมานฉันท์ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05