[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหามหาราชินี
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วันแม่แห่งชาติ
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานกลุ่มสำนักงานกศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์อันดามันนิเทศ กศน.อำเภอกันตัง
นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์อันดามัน นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของสำนักงาน กศน.เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ กศน.อำเภอกันตัง
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกศน.อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุมอำเภอกันตัง
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน.จังหวัดตรัง สัญจร
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัญจร สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2558 ณ แมกไม้รีสอร์ท อำเภอสิเกา ดำเนินการโดย กศน.อำเภอสิเกา โดยมีนายสุรชัย จั
27 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ปี 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู กศน.ร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
25 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับทราบนโยบาย ของสำนักงาน กศน. และวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ของสำนักงาน กศน. และวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ ณ โรงแรมระนองการ์เด้น
24 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากสำนักงาน กศน. ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ สุขมาก (ประธานคณะกรรมการ) และคณะ
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอกันตัง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี
17 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลย่านซื่อ เปิดอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 85 ชั่วโมง
17 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมและติดติดตามการอบรมครู กศน.ครั้งที่ 17
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชุมและติดตามการอบรมครู กศน. ครั้งที่ 17 ผ่านระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมและติดติดตามการอบรมครู กศน.ครั้งที่ 16
เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชุมและติดติดตามการอบรมครู กศน. ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอกันตัง เพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ผ่านมา พร้อมแผนการจัดกิจกรรมในปีงบประม
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตังร่วมกับ อบจ.ตรัง จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง มอบหมายให้นายทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษา นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานและร่วมออกร้านมหกรรมอาชีพ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรและสมาชิกศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตัง รวมจำนวน 52 คน ศึกษาดูงานมหกรรมอาชีพ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิด และรองเลขาธิการ กศน.
8 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมภาษาอังกฤษหรรษาสู่อาเซียน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประธานพิธีเปิดการอบรมภาษาอังกฤษหรรษาสู่อาเซียน ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีนักศึกษา กศน.ทุกตำบลเข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน
4 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรำลึกใต้รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพิธีรำลึกใต้รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกันตังใต้ จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 นายกิตติ กันตังกุล นายก อบต.กันตังใต้ ประธานพิธีเปิดการอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ กศน.ตำบลกันตังใต้ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ โดยมีผู้
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติฯ และแปลงพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นายกิตติ กันตังกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ กำนันตำบลกันตังใต้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 พร้อมด้วยคณะครู กศน.และประชาชนในพื้นที่ตำบลกันตังใต้ ร่วมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นจ
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองชีล้อม อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
กศน.ตำบลคลองชีล้อมเปิดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองชีล้อมโดยมีนายอดิศักดิ์ สองเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ผอ.วิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภ
20 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองลุ เปิดอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 กศน.ตำบลคลองลุ เปิดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หลักสูตร 60 ช.ม. ณ บ้านเลขที่ 52 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-วันที่ 13ก.ย.2558 โดยมีนายเซ่งฮั่น ตั่นสุย รองนายกอบต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05