[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

17 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.วังวน
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 กศน.อำเภอกันตัง ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในอำเภอกันตัง (อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดวารีวง ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
15 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอกันตัง
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นำคณะครูและสมาชิกกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอกันตัง
2 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมปฎิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศ
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 255
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ในพื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ในพื้นที่ภาคเหนือ
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูในสังกัดจำนวน 4 คน ร่วมการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ รายวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ัั์ี่17-18 สิงหาคม 2558 ณ ภูต้นน้ำ รีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหามหาราชินี
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วันแม่แห่งชาติ
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานกลุ่มสำนักงานกศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์อันดามันนิเทศ กศน.อำเภอกันตัง
นายนิโอะ นิมุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มศูนย์อันดามัน นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของสำนักงาน กศน.เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ กศน.อำเภอกันตัง
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกศน.อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุมอำเภอกันตัง
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน.จังหวัดตรัง สัญจร
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัญจร สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2558 ณ แมกไม้รีสอร์ท อำเภอสิเกา ดำเนินการโดย กศน.อำเภอสิเกา โดยมีนายสุรชัย จั
27 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ปี 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู กศน.ร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
25 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับทราบนโยบาย ของสำนักงาน กศน. และวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ของสำนักงาน กศน. และวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ ณ โรงแรมระนองการ์เด้น
24 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากสำนักงาน กศน. ประกอบด้วย นายปรเมศวร์ สุขมาก (ประธานคณะกรรมการ) และคณะ
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอกันตัง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี
17 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลย่านซื่อ เปิดอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 85 ชั่วโมง
17 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมและติดติดตามการอบรมครู กศน.ครั้งที่ 17
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชุมและติดตามการอบรมครู กศน. ครั้งที่ 17 ผ่านระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมและติดติดตามการอบรมครู กศน.ครั้งที่ 16
เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชุมและติดติดตามการอบรมครู กศน. ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอกันตัง เพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ผ่านมา พร้อมแผนการจัดกิจกรรมในปีงบประม
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตังร่วมกับ อบจ.ตรัง จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง มอบหมายให้นายทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษา นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานและร่วมออกร้านมหกรรมอาชีพ ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรและสมาชิกศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตัง รวมจำนวน 52 คน ศึกษาดูงานมหกรรมอาชีพ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิด และรองเลขาธิการ กศน.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05