[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

18 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จำหน่ายผ้าบาติก ในงานการศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข
\"การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯสร้างสุข\" ข้างทำเนียบฯ กศน.จังหวัดตรัง โดยกศน.อำเภอกันตัง จำหน่ายผ้าบาติก \"โต๊ะเมืองบาติก\"ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ระหว่างวันที่16-20 เม.ย.2559
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี และวันรักการอ่าน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 กศน.อำเภอกันตังร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานอบรมการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ จากสำนักงาน กศน. โดยมีดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ และคณะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชีล้อม ต.คลองชีล้อ
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการอบรมตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-26 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเ
14 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาค 2/2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สนามสอบที่ 1 โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 หลักสูตร 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-26 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
6 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง กล่าวรายงาน
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมคุณธรรมศีลธรรมอิสลามเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง ได้รับมอบหมายจากนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรม ศิลธรรมอิสลาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกศน.อำเภอก
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ \"ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง\"
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมทักษะชีวิต ให้ความรู้ \"ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง\" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) อำเภอกันตัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กกต.จ.ตรัง ร่วมกับ กศน.อำเภอกันตัง เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแ
6 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะลิบง - การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
กศน.ตำบลเกาะลิบง จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม จำนวน45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. 59 - วันที่ 25 มี.ค. 59 ณ กศน.เกาะลิบง หมู่ที่ 6 บ้านหาดยาว อ.กันตังโดยมี นายศรี แก้วลาย เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก
5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกศน. ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างกระบวนการความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน โดยมี นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพ
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตังสัญจร ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นางจาริ คงนคร แทนผู้อำนวนการกศน.อำเภอกันตังร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสัญจร ครั้งที่ 2/2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน.
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ ปั่นรัก นักอ่าน สานปัญญา มอบหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลย่านซื่อจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี59ร่วมกับอบต.ย่านซื่อ
กศน.ตำบลย่านซื่อจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี59ร่วมกับอบต.ย่านซื่อ มีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12 ประการเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง#การทำผ้ามัดย้อม#เกมส์เสริมทักษะต่างๆ ณ อบต.ย่านซื่อ วันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 59
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอกันตัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอกันตัง
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เสริมสร้างค่านิยมของคนไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตัง กิจกรรมประกอบด้วย เกมส์เสริมทักษะความคิด สร้างสรรค์ สามัคคี การวาดภาพ
8 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดค่ายคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลักของคนไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีปิดการอบรมตามโครงการค่ายคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลักของคนไทย ณ วัดภูเขาทอง อ.เมือง จ.ตรัง
6 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ของ กศน.อำเภอกันตัง ณ วัดภูเขาทอง ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง กล่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05