[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

28 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณราชการ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับผู้เกษียณราชการ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ตรวจสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)
15 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการข้อสอบปลายภาค 1/2565
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อ.เมือง จ.ตรัง
15 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา-กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณริมทางรถไฟกันตัง
15 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา-พิธีทำบุญตักบาตร
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จ.ตรัง
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา กศน.ตำบล
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา กศน.ตำบลย่านซื่อ
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปลูกต้นไม้
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ อบต.ย่านซื่อ
29 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลดีเด่นประจำปี 2564
บุคลากร กศน.อำเภอกันตัง รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2564
31 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำข้อสอบปลายภาค 2/2564
กศน.อำเภอกันตังนำคณะครู จัดทำข้อสอบปลายภาครายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ เขาพับผ้ารีสอร์ท อ.นาโยง จ.ตรัง
11 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2565
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 กศน.อำเภอกันตัง จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธาน
30 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืเนฐาน
นางกฤตมน นิลละออ ครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551
30 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาและดูการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา กศน.จังหวัดตรัง ทัศนศึกษาและดูการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจ.น่าน
30 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 ธันวาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันรำลึกพระเจ้าตากสินมหาราช
28/12/64 กศน.อำเภอกันตังนำสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพระเจ้าตากสินมหาราช
16 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำครูผู้สอนคนพิการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาพิการ ในโอกาสต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
16 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ กศน. ร่วมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
เลขาธิการ กศน. ร่วมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
4 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.
23 ตค.64 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ประธานการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปี งบประมาณ 2565
24 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร \"ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19\"
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร \"ล้านเมล็ดพันธุ์ สู้ภัยโควิด-19\" ทั้ง 14 ตำบล
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลกรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
โครงการพัฒนาบุคลกรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
13 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมอาสายุวกาชาด ออนไลน์
สำนักงานยุวกาชาด จัดหลักสูตรอบรมอาสายุวกาชาด ออนไลน์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05