[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

3 / ก.พ. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันคนพิการสากล จังหวัดตรัง
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาการศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
22 / ธ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการ ศธ.ส่งความสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจากจังหวัดตรัง ณ สนามหน้าคุรุสภา กรุงเทพฯ
22 / ธ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ นำคณะครูและนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน \"ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และก
31 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย - รับบริจาคหนังสือ
31 ตุลาคม 2565 ขอขอบคุณ นางสาวจันจิรา แซ่จั่ว บริจาคหนังสือประเภทนวนิยาย จำนวน 8 เล่ม เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและให้บริการต่อไป
26 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
KICK OFF กศน. สถานศึกษาปลอดภัย ไร้สารเสพติด
26/10/65 นางกฤตมน นิลละออ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประธานพิธีมอบธง กศน. สถานศึกษาปลอดภัย ไร้สารเสพติด แก่ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 14 ตำบล นายศักรินทร์ อำนาจเจริญ ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง นำกล่าวคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกั
20 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บริจาคโลหิต
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง โดยมีนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยอาสากาชาดให้กำลั
20 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมสร้างบ้านแก้ปัญหาความยากจนและการศึกษา
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน (ครูรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางเป้า) ร่วมวางเสาเอกสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ นายอรัญ แอนโอ บานเลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อแก้ปัญหาความยาก
22 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เยี่ยมเยียนสนามสอบ N-Net กศน.อำเภอกันตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เยี่ยมเยียนสนามสอบ N-Net กศน.อำเภอกันตัง
22 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบ N-Net
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 นางสาวพนิดา พุ่มขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบ N-Net กศน.อำเภอกันตัง ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และคณะครูให้การต้อนรับ
18 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นิเทศกลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งชันโรง ต.วังวน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวมัศยา ไพรพฤกษ์ ครู กศน.ตำบลวังวน นิเทศติดตามการจัดการศึกษาอาชีพ วิชาการเลี้ยงผึ้งชันโรง 15-17 ส.ค.65 ณ กศน.ตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี
6 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
นางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
นางสาวมัศยา ไพรพฤกษ์ ครู กศน.ตำบลวังวน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
19 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ม.รามคำแหง หารือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา กศน.
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง เข้าพบนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เพื่อหารือการศึกษาต่อในระดับปริญาตรี สำหรับนักศึกษา กศน. จบม.3 หรือ ม.ต้น สามารถเรียนต่อปริญญาตรีแบบ Pre Degree ก็ได้
29 / มี.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
28 / มี.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวกนกวลี ฉายเกียรติคุณ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการจัดการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-2
24 / ก.พ. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันคนพิการสากลจังหวัดตรัง
นายภูษิต ดวงสุด และนางสาวกนกวลี ฉายเกียรติคุณ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง นำนักศึกษาพิการ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
11 / ม.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พิธีมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ต้นแบบ)
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง (กกต.จ.ตรัง) มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ต้นแบบ) แก่ศส.ปชต.ย่านซื่อ
30 / ธ.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ แบบประจำปี 2564
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสามัคร กศน.เป็นตัวแทนอำเภอกันตัง จ.ตรัง นำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ แบบประจำปี 2564 ณ HALL 4 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
4 / พ.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 กลุ่มนักศึกษา กศน.
29/10/64 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำนักศึกษา กศน.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
17 / ส.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอกันตังจัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตังผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-2019

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05