[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

20 / ก.พ. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บันทึกเทปโทรทัศน์ ช่อง 3 กลุ่มจักสานก้านจาก (ศูนย์ฝึกอาชีพฯ)
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และคณะ ต้อนรับคุณเมธี เมืองแก้ว ผู้สื่อ่ข่าวช่อง 3 ถ่ายทำบันทึกเทปโทรทัศน์กลุ่มอาชีพจักสานก้านจาก ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลวังวน
4 / ก.พ. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธิมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราชา ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง แก่นางชไมพร ชาตรีวงศ์ หมู่ที่ 3 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
1 / ก.พ. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลควนธานี เปิดกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นิเทศและเปิดกลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลควนธานี
30 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน จัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การดูแลสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ
29 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\" ของขวัญปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมอบรมอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน....หนึ่งอาชีพ\" ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ \"ของขวัญปีใหม่่ ที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้ประชาชน\"
29 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานเฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษา
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการวันนัดพบแรงงานใหญ่เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษา ปี 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง
25 / ม.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การอบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ณ อาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง
22 / ม.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ต.โคกยาง
กศน.อำเภอกันตัง ออกหน่วยบริการประ่ชาชนอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง ให้บริการฝึกทักษะอาชีพการทำผ้าบาติก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการหนังสือพิมพ์รายวัน รถห้องสมุดเ่คลื่อนที่ (รถโมบาย
9 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
คณะครู พร้อมด้วยนักศึกษา จากกศน.อำเภอเมืองสงขลา และ กศน. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาเยี่ยมชมมุมหนังสือส่งเสริมการอ่านในวนอุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคง
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน ให้การต้อนรับ คณะครู พร้อมด้วยนักศึกษา จากกศน.อำเภอเมืองสงขลา และ กศน. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15 / พ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน นำหนังสือ ๔๐ ตัวอย่างความสำเร็จเกษตรกร
นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน นำหนังสือ ๔๐ ตัวอย่างความสำเร็จเกษตรกร ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร ให้กับ นายธำรง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร ให้กับ นายธำรง นนทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
25 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มอบหนังสือ “คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม”
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มอบหนังสือ “คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม”
28 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มอบหมายครู กศน.ตำบล มอบแผ่น CD ส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และ สมานฉันท์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง มอบหมายครู กศน.ตำบล มอบแผ่น CD ส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง และ สมานฉันท์
18 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบ DVD เดินหน้าประเทศไทย เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบ DVD เดินหน้าประเทศไทย เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ แก่ ครู กศน.ตำบล เพื่อมอบให้แก่อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ
17 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกันตัง มอบแผ่น DVD เดินหน้าประเทศไทย แก่อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่อำเภอกันตัง
กศน.อำเภอกันตัง มอบแผ่น DVD เดินหน้าประเทศไทย แก่อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่อำเภอกันตัง
27 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.กันตัง มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับ ธกส.สาขากันตัง ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.กันตัง มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับ ธกส.สาขากันตัง ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาเกลือ
กศน.ตำบลนาเกลือ
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลย่านซื่อ
กศน.ตำบลย่านซื่อ
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
11 / ก.ค. / 2554 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกยาง
กศน.ตำบลโคกยาง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05