[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

14 / มิ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอกันตังได้มอบหมายให้นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน วิทยากรครู ข จัดอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ในอำเภอกันตัง ทั้ง 13 ตำบล เทศบาลเมืองกันตัง (12 ชุมชน) รวมจำนวน 3
9 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ ตำบลกันตังใต้
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรออกหน่วยบริการประชาชน อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ.โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม หมู่ 4 ตำบลกันตังใต้
7 / มิ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อ.กันตัง ร่วมการปฐกถาพิเศษพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ก้าวทันอาเซียน โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ จัดโดย กอ.รมน.จ.ตรัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ตรังเพื่อก้าวทัน ASEAN ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ปาฐกถาโดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ โดยมีบุคลากร กศน.และนักศึกษา กศน.ทุ
3 / มิ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จังหวัดตรัง ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่าง
1 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลกันตัง จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2559
16 / พ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่ การขับเคลื่อนตำบลสร้างสุข สู่ตรังเมืองแห่งความสุข
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนางวรรณพร เดชเพชร ครู กศน.ตำบลกันตังใต้ ร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่ การขับเคลื่อนตำบลสร้างสุข สู่ตรังเมืองแห่งความสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้
16 / พ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้กศน.อำเภอกันตัง จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลควนธานี ในการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพ
3 / พ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกันตัง
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกันตัง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
20 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประชุมการดำเนินการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดการประชุมการดำเนินการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2559) โปรแกรมรายวิชาเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
20 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพครู กศน. - อบรมทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคอาเซียน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
18 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รดน้ำขอพรนายอำเภอกันตัง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
12 เม.ย.2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เนื่องในวันสงกรานต์
30 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผวจ.ตรัง มอบป้ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลในอำเภอกันตัง
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง มอบป้ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตัง ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดตรัง โดยมีผู้แทนจากตำบลต่างๆ เป็นผู้รั
22 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 กกต.ตรัง ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ โรงเรียนตรังรังสฤษดิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด
21 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลกันตัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอกันตัง จัดอบรมตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลกันตัง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มกายภาพบำบัด และกลุ่มนวดแพทย์ไทย
19 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม ครั้งที่ 10
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครฯ (งานภาคีเครือข่าย) และนางสาวอัจฉรา ชายใหม่ ครู กศน.ตำบลวังวน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม ครั้งที่ 10 ณ
13 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2016 ระดับภาคใต้ ณ จ.ภูเก็ต
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดตรัง และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลควนธานี เข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
16 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก
นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือ
12 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำที่ปรึกษาชมรมฯและคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตัง ศึกษาดูงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อขับเคลื่อนการ
9 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง นำทีมคว้ารางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ถล่มทลาย ประเภทจังหวัดดีเด่นภาคใต้อันดับ ๑ ได้แก่ จ.ตรัง
5 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมแสดงความไว้อาลัยและวางพวงหรีดคุณแม่พริ้ง ประเสริฐกุล
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมแสดงความไว้อาลัยและวางพวงหรีดแด่คุณแม่พร้ิง ประเสริฐกุล มารดาข

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05