[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายกฤษฎา นิยมเดชา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกร กิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.ทำความเข้าใจครัวเรือนโครงการทุกครัวเรือน 2.จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3.รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 4.จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5.ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 6.จัดตั้งกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 7.ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี 8.ทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (ต่อเนื่อง) 9.การรับรองครัวเรือนปลอดภัย 10.การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง 
#งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 
#สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเข้าชม : 28


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง 18 / เม.ย. / 2567
      Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 / เม.ย. / 2567
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร (สกร.อำเภอนาโยง) 26 / มี.ค. / 2567
      660603 จิตอาสาพระราชทาน-ต.นาเกลือ 6 / มิ.ย. / 2566
      วันคนพิการสากล จังหวัดตรัง 3 / ก.พ. / 2566


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05