[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

25 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ต.ย่านซื่อ
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ออกบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานเอนกประสงค์ริมท่าน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
23 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เรื่อง นโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะครู กศน.อำเภอกันตัง รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เรื่อง นโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ กศน.อำเภอกันตัง
17 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมบริจาคโลหิต ไเลือดข้านี้ไซร้ ถวายสมเด็จพระเทพฯ\"
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู นักศึกษา กศน. และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง ร่วมบริจาคโลหิต และบริการอาสาสมัครช่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในกิจกรรมบริจาคโลหิต \"เลือดข้านี้ไ่ซร้ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
13 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมถวายกฐินสามัคคีอำเภอกันตัง ประจำปี 2558 ณ วัดย่านซื่อ
นางจาริ คงนคร ข้าราชการครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู นักศึกษา กศน.ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดย่านซื่อ
26 / ต.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง นำบุคลากรในสังกัด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ตามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กกต.กับ สำนักงาน กศน.
22 / ต.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ลอยกระทงคัพ อ.กันตัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ลอยกระทงคัพ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558
12 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมสาร์ทเดือนสิบ
ครูและนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสาร์ทเดือนสิบ ณ วัดต่างๆ ในอำเภอกันตัง เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงบรรพบุรุษ
8 / ต.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชุมชน
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ ชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง โดยมีประชาชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู กศน.อำเภอกันตัง ร่วมปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้น 200 ต้น
13 / ก.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้บริหาร กศน.จ.สุพรรณบุรี ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังและแหล่งเรียนรู้ในอำเภอกันตัง
มื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นางสุนันทา การเวก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง และแหล่งเรียนรู้ในอำเภอก
1 / ก.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 27 สิงหาคม 2558
การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 27 สิงหาคม 2558
19 / ส.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ต.ย่านซื่อ
เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรและวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำผ้าบาติก) และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอกันตัง (อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่) ณ องค์การบร
24 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกีฬาครอบครัวสัมพันธ์กันตังรัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 5
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน ร่วมเป็นเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์กันตังรัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 5
17 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีวางพวงหรีดและแสดงความไว้อาลัยแก่คุณตาของครูฐิติรัตน์ หนิษฐา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงหรีดและแสดงความไว้อาลัยแก่คุณตาของครูฐิติรัตน์ หนิษฐา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง
15 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีเคารพศพแและวางพวงหรีดงานศพคุณแม่ศรีพรรณ ปฏิเวธ
เมื่่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีเคารพศพและวางพวงหรีดงานศพคุณแม่ศรีพรรณ ปฏิเวธ ภรรยาคุณวิจิตร ปฏิเวธ คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง
8 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมอบรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการปฐมพยาบาล ด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรมจริยธรรม
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมส่งอาสายุวกาชาดและสนับสนุนวิทยากรยุวกาชาดด้านปฐมพยาบาล ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านการปฐมพยาบาล ด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรมจริยธรรม ใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
4 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกีฬาสี โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนกันตังพิทยากร ประจำปี 2558 (สมอเกมส์) ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
1 / ก.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2558 ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมธานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพ
22 / มิ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กกต.จ.ตรัง ร่วมกับ กศน.อำเภอกันตัง จัดอบรมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง (กกต.จ.ตรัง) ร่วมกับ กศน.อำเภอกันตัง โดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลย่านซื่อ (ศูนย์นำร่อง อ.กันตัง) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบอบประช
17 / มิ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลย่านซื่อ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาฑิปไตยและการเลือกตั้งตำบลย่านซื่อ
กศน.ตำบลย่านซื่อ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลย่านซื่อ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ กศน.ตำบลย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
13 / มิ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโคกยาง อบรมอาชีพธุรกิจขนมไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 กศน.ตำบลโคกยางจัดพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำหลักสูตรธุรกิจขนมไทย จำนวน 80 ชั่วโมง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05