[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

18 / เม.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รดน้ำขอพรนายอำเภอกันตัง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
12 เม.ย.2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เนื่องในวันสงกรานต์
30 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผวจ.ตรัง มอบป้ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลในอำเภอกันตัง
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง มอบป้ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตัง ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดตรัง โดยมีผู้แทนจากตำบลต่างๆ เป็นผู้รั
22 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 กกต.ตรัง ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ณ โรงเรียนตรังรังสฤษดิ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัด
21 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลกันตัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอกันตัง จัดอบรมตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลกันตัง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มกายภาพบำบัด และกลุ่มนวดแพทย์ไทย
19 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม ครั้งที่ 10
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครฯ (งานภาคีเครือข่าย) และนางสาวอัจฉรา ชายใหม่ ครู กศน.ตำบลวังวน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม ครั้งที่ 10 ณ
13 / มี.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2016 ระดับภาคใต้ ณ จ.ภูเก็ต
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดตรัง และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลควนธานี เข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
16 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก
นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือ
12 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำที่ปรึกษาชมรมฯและคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลต่างๆ ในอำเภอกันตัง ศึกษาดูงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อขับเคลื่อนการ
9 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง นำทีมคว้ารางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ถล่มทลาย ประเภทจังหวัดดีเด่นภาคใต้อันดับ ๑ ได้แก่ จ.ตรัง
5 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมแสดงความไว้อาลัยและวางพวงหรีดคุณแม่พริ้ง ประเสริฐกุล
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมแสดงความไว้อาลัยและวางพวงหรีดแด่คุณแม่พร้ิง ประเสริฐกุล มารดาข
1 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวารินคีรี สปา ณ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคง ต.บ่อบ้ำร้อน
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ้้่เป็นประธานพิธีเปิดวารินคีรีสปา ณ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคง ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อ
28 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นายบุญภพ ดวงสุด ครู กศน.ตำบลคลองชีล้อม เข้าร่่วมประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง เพื่อประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอกันตัง โดยมีนายกมล ประเสริฐ
28 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมปั่นรัก นักอ่าน มอบหนังสือสู่ชุมชน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยนางสาวธนภร สามศรี ครูกศน.ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานมอบหนังสือสู่ชุมชน ตามโครงการบรรณสัญจร กิจกรรม \"ปั่นรัก นักอ่าน\" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันต
27 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลบางสัก ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ
นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. และนางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ตำบลบางสัก นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว เส้นทางปั่นจาก อบต.บางสัก ไปอุทยานบ่อน้ำร้อน
14 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ผวจ.ตรัง มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2016
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบลควนธานีที่ชนะการประกวด
13 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอย้ิม....เคลื่อนที่ ณ เกาะมุกด์
เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และนักศึกษา กศน. ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะมกด์ หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
8 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจร
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจร ณ โรงพยาบาลกันตัง
15 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดตรัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง จัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา และคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษาคนใหม่ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
2 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอกันตังสัญจร
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอกันตังสัญจร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05