[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

1 / ก.พ. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวารินคีรี สปา ณ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคง ต.บ่อบ้ำร้อน
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ้้่เป็นประธานพิธีเปิดวารินคีรีสปา ณ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคง ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อ
28 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นายบุญภพ ดวงสุด ครู กศน.ตำบลคลองชีล้อม เข้าร่่วมประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง เพื่อประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอกันตัง โดยมีนายกมล ประเสริฐ
28 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมปั่นรัก นักอ่าน มอบหนังสือสู่ชุมชน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยนางสาวธนภร สามศรี ครูกศน.ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานมอบหนังสือสู่ชุมชน ตามโครงการบรรณสัญจร กิจกรรม \"ปั่นรัก นักอ่าน\" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันต
27 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.ตำบลบางสัก ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ
นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. และนางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ตำบลบางสัก นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว เส้นทางปั่นจาก อบต.บางสัก ไปอุทยานบ่อน้ำร้อน
14 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ผวจ.ตรัง มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2016
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบลควนธานีที่ชนะการประกวด
13 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอย้ิม....เคลื่อนที่ ณ เกาะมุกด์
เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และนักศึกษา กศน. ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะมกด์ หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
8 / ม.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจร
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสัญจร ณ โรงพยาบาลกันตัง
15 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดตรัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง
9 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง
เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอกันตัง จัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา และคัดเลือกประธานองค์กรนักศึกษาคนใหม่ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
2 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอกันตังสัญจร
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอกันตังสัญจร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง
25 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ต.ย่านซื่อ
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง ออกบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานเอนกประสงค์ริมท่าน้ำ หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
23 / พ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เรื่อง นโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะครู กศน.อำเภอกันตัง รับชมรายการสายใย กศน. ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) เรื่อง นโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ กศน.อำเภอกันตัง
17 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมบริจาคโลหิต ไเลือดข้านี้ไซร้ ถวายสมเด็จพระเทพฯ\"
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู นักศึกษา กศน. และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง ร่วมบริจาคโลหิต และบริการอาสาสมัครช่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในกิจกรรมบริจาคโลหิต \"เลือดข้านี้ไ่ซร้ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
13 / พ.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมถวายกฐินสามัคคีอำเภอกันตัง ประจำปี 2558 ณ วัดย่านซื่อ
นางจาริ คงนคร ข้าราชการครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู นักศึกษา กศน.ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดย่านซื่อ
26 / ต.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง นำบุคลากรในสังกัด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ตามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กกต.กับ สำนักงาน กศน.
22 / ต.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ลอยกระทงคัพ อ.กันตัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ลอยกระทงคัพ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558
12 / ต.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมสาร์ทเดือนสิบ
ครูและนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสาร์ทเดือนสิบ ณ วัดต่างๆ ในอำเภอกันตัง เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงบรรพบุรุษ
8 / ต.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชุมชน
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 นายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ ชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง โดยมีประชาชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู กศน.อำเภอกันตัง ร่วมปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้น 200 ต้น
13 / ก.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้บริหาร กศน.จ.สุพรรณบุรี ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังและแหล่งเรียนรู้ในอำเภอกันตัง
มื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นางสุนันทา การเวก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง และแหล่งเรียนรู้ในอำเภอก
1 / ก.ย. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 27 สิงหาคม 2558
การแถลงนโยบายด้านการศึกษา ของพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, 27 สิงหาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05