[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

21 / ส.ค. / 2562 : กลุ่มอำนวยการ
เอกสารสำหรับการประเมินพนักงานราชการ
เอกสารสำหรับการประเมินพนักงานราชการ
2 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
2 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ขอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
2 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
2 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
26 / มี.ค. / 2562 : กลุ่มอำนวยการ
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13 / มี.ค. / 2562 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
แนวทางบูรณาการความร่วมมือ การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางบูรณาการความร่วมมือ การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เครื่องมือการนิเทศก์ปีงบประมาณ 2562
เครื่องมือการนิเทศก์ปีงบประมาณ 2562
10 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัด กศน. ฉบับปรับปรุง ก.ย.61
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัด กศน. ฉบับปรับปรุง ก.ย.61
10 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562
24 / ธ.ค. / 2561 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(งบกลาง) กรณีหน่วยงานสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(งบกลาง) กรณีหน่วยงานสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ
18 / ธ.ค. / 2561 : กลุ่มอำนวยการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
18 / ธ.ค. / 2561 : กลุ่มอำนวยการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ ขอเบิกเงินงบประมาณ
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือ ขอเบิกเงินงบประมาณ
13 / ก.ค. / 2561 : Download
เอกสารการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561
เอกสารการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561
28 / มิ.ย. / 2561 : Download
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต
15 / ม.ค. / 2561 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
test-61
test-61
16 / พ.ย. / 2560 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(ร่าง) เครื่องมือการนิเทศปี 2561
(ร่าง) เครื่องมือการนิเทศปี 2561
9 / พ.ย. / 2560 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy Curriculum)
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy Curriculum)
8 / พ.ย. / 2560 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
เอกสาร ร่างนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ฉบับเผยแพร่ในการประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว)
8 / พ.ย. / 2560 : กลุ่มอำนวยการ
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05