[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอกันตัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอกันตัง
23 / ต.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลนาชุมเห็ด
ดร.พีรพงษ์ ไพรินทร์ ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลนาชุมเห็ด
20 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย กศน.อำเภอย่านตาขาว
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย กศน.อำเภอย่านตาขาว
19 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.ตรัง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กศน.ตรัง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
18 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
พิธีปิดค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอห้วยยอด
นายธรรมศทรรศ กี่สุ้น นายก อบต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นประธานพิธีปิดค่ายอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 2598/ตง.40 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีอาสายุวกาชาดร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลส
17 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กศน.ตรัง ร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 2598/ตง.40 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558 หลักสูตร 4 วัน 3 คืน กศน.อำเภอห
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 2598/ตง.40 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2เมษายน 2558 หลักสูตร 4 วัน 3 คืน กศน.อำเภอห
10 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.อำเภอนาโยงร่วมกับ กศน.อำเภอย่านตาขาวจัดโครงการสัมนาวิชาการการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค. 57 ณ ห้องประประชุม กศน.อำเภอย่านตาขาว
25 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพื้นที่จังหวัดตรัง
กศน.จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพื้นที่จังหวัดตรัง
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.อำเภอนาโยง จัดเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.อำเภอนาโยง จัดเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง
นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ วัย TEEN ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.ตรัง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์อาเซียนเซ็นเตอร์ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีชมรม TO BE N
13 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.ประเมินห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.ประเมินห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.ประเมินบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.ประเมินบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน. นิเทศติดตาม การเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายชาติพันธุ์ (ซาไก มันนิ) เทือกเขาบรรทัด - ตรัง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 คณะ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ (ศกพ.) สำนักงาน กศน. ได้เดินทางมาศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ชาติพันธุ์ (ซาไก มันนิ)ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำคลองตง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
24 / ส.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET อำเภอปะเหลียน
อ.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET ของ กศน.อำเภอปะเหลียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
22 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ลงพื้นที่บ้านวัดกลาง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ถ่ายทำสกู๊ปข่าวการทำขนม พื้นบ้าน (ขนมเทศกาลสารทเดือนสิบ)
ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ลงพื้นที่บ้านวัดกลาง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ถ่ายทำสกู๊ปข่าวการทำขนม พื้นบ้าน (ขนมเทศกาลสารทเดือนสิบ)
20 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2557
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำผู้บริหาร กศน.อำเภอและคณะวิทยากรยุวกาชาด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ส่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05