[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

22 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สถานศึกษาในสังกัด กศน.ตรัง เตรียมพร้อมและป้องกันรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ศูนย์เฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยของสถานศึกษาสังกัด กศน.ตรัง ได้รับรายงานจากผอ.นภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง และนางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอย่านตาขาว นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการที่มีจิตอาสา
21 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และข้าราชการครู/บุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่พระสร้าง โฆสกิตฺติโก
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และข้าราชการครู/บุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่พระสร้าง โฆสกิตฺติโก
20 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ประชุมชี้แจง การดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตรัง ประชุมชี้แจง การดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 / พ.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฐมพยาบาล รุ่นที่ 56/ตง 7
อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฐมพยาบาล รุ่นที่ 56/ตง 7
18 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยยอด
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอวังวิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอวังวิเศษ
15 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมการประชุมเสวนาการจัดสมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นตัวแทน กศน.ตรัง เข้าร่วมประชุมพิจารณาประเด็นเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
13 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.ตรัง เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับนายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดตรัง
ผอ.กศน.ตรัง เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับนายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดตรัง
12 / พ.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านนายฉลอง ผูลสุทธิ์ ในการย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กศน.ตรัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านนายฉลอง ผูลสุทธิ์ ในการย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
10 / พ.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ.กศน.ตรัง ประธานปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
10 / พ.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ.กศน.ตรัง ประธานเปิดการอบรมภาษาอาเซียน - มลายูกลาง รุ่นที่ 2/2556 กศน.อำเภอเมืองตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานเปิดการอบรมภาษาอาเซียน - มลายูกลาง รุ่นที่ 2/2556 ณ ศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอเมืองตรัง
8 / พ.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ทำสกู๊ปข่าวการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ทำสกู๊ปข่าวการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
8 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ดูงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
กศน.ตรัง นำบุคลากรศึกษาดูงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน 5-7 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
8 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง
7 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.กระบี่ ปรึกษาหารือการจัดงาน กศน.สัญจร มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาซีพสู่อาเซียน ภาคใต้
โดยนางคณิต ศรีบุญเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นำคณะทำงานปรึกษาหารือ ในการเตรียมความพร้อมการ จัดงาน กศน.สัญจร มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาซีพสู่อาเซียน ภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
29 / ต.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม 2556
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัได้จัดทำจดหมายข่าวเดือน ตุลาคม 2556 (กรุณานำเมาท์คลิกที่ภาพ)
26 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.อำเภอย่านตาขาว จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้าน ICT
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้าน ICT วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ไอซีที ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
21 / ต.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้บริการรถโมบายส่งเสริมการอ่านแก่นักกีฬาเยาวชน นครตรังเกมส์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้บริการรถโมบายส่งเสริมการอ่านแก่นักกีฬาเยาวชน นครตรังเกมส์
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ กศน.อำเภอหาดสำราญ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิด ศรช
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ กศน.อำเภอหาดสำราญ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิด ศรช
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
กศน.อำเภอห้วยยอด อบรมอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์
กศน.อำเภอห้วยยอด อบรมอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05