[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

23 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 14 มิ.ย. 67 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น.
15 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนทุกช่วงวัย ในระดับพื้นที่
25 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธืการจัดงานวันครูและมอบของขวัญให้ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567
ประชาสัมพันธืการจัดงานวันครูและมอบของขวัญให้ครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2567
18 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
6 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ประจำเดือนกันยายน 2566
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ประกาศสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาเช่า
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังมีความประสงค์จัดเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน
4 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู กศน.ตำบล ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 1 - 2 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
18 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังจะดำเนินการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
16 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังจะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.15 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
2 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิ.ย. 66 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น.
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2566
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ประจำเดือนมีนาคม 2566
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
13 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
1 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
23 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
9 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
4 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ 2566
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05