[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศฯ เลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การเลื่อนรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2566
21 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พ.ค. 66 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ประจำเดือนมีนาคม 2566
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
13 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
1 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
23 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
9 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
4 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ 2566
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สถานศึกษาปลอดภัย : MOE Safety Center
28 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์
ลำดับ 1-3 รายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ “ตำแหน่ง บรรณารักษ์”
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
8 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1
สอบประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียน กศน.อำเภอเมืองตรัง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
21 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 2) ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง 3) ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา
5 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบแบะการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
1 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน กำหนดวัน และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 2
นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน กำหนดวัน และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการการเงินและบัญชี และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3
9 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประกาศรับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05