[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

17 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง อบรมทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาด ในการสอนปฐมพยาบาล
นย์ประสานงานอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดตรัง ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาดในการสอนปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมใบหยกสวีท ประตุน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่นายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่นายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอย่านตาขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอย่านตาขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอย่านตาขาว
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอย่านตาขาว
4 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการสนับสนุนการเลือกตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการสนับสนุนการเลือกตั้ง
31 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
กศน.ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
29 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน กศน.14 จังหวัดภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งบุคลากรอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน กศน.14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้
28 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
27 มกราคม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย - ประวัติความเป็นมา
27 มกราคม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริบัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้สถาปนายุวกาชาดไทย
16 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.จังหวัดตรัง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ปี 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอในสังกัด และข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ปี2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
16 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กีฬาวันครู ประจำปี 2557 - กีฬาพื้นบ้าน
นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง และนายไพรัช หัตถิยา ผอ.กศน.อำเภอย่านตาขาว นำนักกีฬาพื้นบ้าน ทีม กศน.ตรัง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้
11 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดย กศน.อำเภอเมืองตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
10 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2557
3 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แก่นายประพันธ์ รอดราวี ประธานอาชีวะศึกษาตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แก่นายประพันธ์ รอดราวี ประธานอาชีวะศึกษาตรัง
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แก่นายวินัย ทองรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แก่นายวินัย ทองรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แก่นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าคารวะอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557 แก่นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง-กระบี่)
2 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดตรัง แก่นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ อดีต ส.ส.จังหวัดตรัง
ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดตรัง แก่นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ อดีต ส.ส.จังหวัดตรัง
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศง2557 ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศง2557 ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดตรัง
26 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นำคณะบุคลากรในสังกัด คารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 แก่นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง นำคณะบุคลากรในสังกัด คารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 แก่นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557
26 / ธ.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดตรัง แด่นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณามาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2557 ของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดตรัง แด่นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณามาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05