[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

21 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) วันที่ 1
อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) วันที่ 1 (20 เมษายน 2557)
31 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ. กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและการอบรมครูบัญชีต้นแบบ ประจำปี 2557
ผอ. กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและการอบรมครูบัญชีต้นแบบ ประจำปี 2557
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
กศน.อำเภอวังวิเศษ เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สว.
กศน.อำเภอวังวิเศษ เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สว.
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา
27 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว และพิธีเปิดโครงการค่าย \\\"เยาวชนคนดีศรีเมืองตรัง\\\"
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว และพิธีเปิดโครงการค่าย \\\"เยาวชนคนดีศรีเมืองตรัง\\\"
26 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุม ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล จังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุม ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล จังหวัดตรัง
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับ สนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557
กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับ สนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557
21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหาดสำราญ
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหาดสำราญ
21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิด กศน.ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิด กศน.ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
17 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง
7 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดการชี้แจงการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดการชี้แจงการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
4 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุญลาภ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุญลาภ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
1 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมขนอำเภอกันตัง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้ั
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมขนอำเภอกันตัง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้
1 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมงาน กศน.สัญจร : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน (ภาคใต้) กระบี่
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรและวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมงาน กศน.สัญจร : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน (ภาคใต้) กระบี่
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอำเภอนาโยง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอำเภอนาโยง เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณแม่เชือน ธรรมโชโต มารดานายสุทธิชัย ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเมืองตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยการนำของ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณแม่เชือน ธรรมโชโต มารดานายสุทธิชัย ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครฯ กศนงอำเภอเมืองตรัง
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมสวดอภิธรรมศพนายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมสวดอภิธรรมศพนายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ก่อนวันเสด็จ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ก่อนวันเสด็จ
17 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05