[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิด กศน.ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิด กศน.ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
17 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง
7 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดการชี้แจงการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดการชี้แจงการพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ
4 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุญลาภ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุญลาภ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
1 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมขนอำเภอกันตัง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้ั
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมขนอำเภอกันตัง รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้
1 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมงาน กศน.สัญจร : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน (ภาคใต้) กระบี่
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำบุคลากรและวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ร่วมงาน กศน.สัญจร : งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน (ภาคใต้) กระบี่
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอำเภอนาโยง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอำเภอนาโยง เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณแม่เชือน ธรรมโชโต มารดานายสุทธิชัย ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเมืองตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยการนำของ นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่คุณแม่เชือน ธรรมโชโต มารดานายสุทธิชัย ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครฯ กศนงอำเภอเมืองตรัง
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมสวดอภิธรรมศพนายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.ตรัง ร่วมสวดอภิธรรมศพนายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ก่อนวันเสด็จ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ก่อนวันเสด็จ
17 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ รพ.สต. บางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
17 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง อบรมทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาด ในการสอนปฐมพยาบาล
นย์ประสานงานอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดตรัง ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทักษะวิทยากรยุวกาชาดในการสอนปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมใบหยกสวีท ประตุน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่นายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่นายสวัสดิ์ แดงสมุทร คุณพ่อนางอุบลรัตน์ ฤทธิรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว
10 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอย่านตาขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอย่านตาขาว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอย่านตาขาว
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอย่านตาขาว
4 / ก.พ. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการสนับสนุนการเลือกตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการสนับสนุนการเลือกตั้ง
31 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
กศน.ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน
29 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน กศน.14 จังหวัดภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งบุคลากรอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน กศน.14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้
28 / ม.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05