[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

26 / พ.ค. / 2560 : Download
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
18 / พ.ค. / 2560 : Download
แนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
11 / เม.ย. / 2560 : Download
เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส1-2
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2560
15 / มี.ค. / 2560 : Download
ดาวน์โหลด โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มี.ค.60
ดาวน์โหลด โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มี.ค.60
7 / มี.ค. / 2560 : Download
คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐
คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐
20 / ก.พ. / 2560 : Download
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560
3 / ก.พ. / 2560 : Download
คู่มือการบันทึกผลการติดตามความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรม ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
คู่มือการบันทึกผลการติดตามความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรม ศูนย์ดิจิทัล ชุมชน ได้ที่นี่
24 / ม.ค. / 2560 : Download
ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ผังการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
23 / ม.ค. / 2560 : Download
คู่มือประเมินระดับการรู้หนังสือของ นักศึกษา กศน.
คู่มือประเมินระดับการรู้หนังสือของ นักศึกษา กศน.
27 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
เอกสารประกอบการทำผลงานวิชาการ (ดร.ปรีชา จันทรมณี)
เอกสารประกอบการทำผลงานวิชาการ (ดร.ปรีชา จันทรมณี)
16 / ธ.ค. / 2559 : Download
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการ วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
28 / พ.ย. / 2559 : Download
โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 28 พ.ย. 59
โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 28 พ.ย. 59
21 / พ.ย. / 2559 : Download
(ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล)
(ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล)
10 / พ.ย. / 2559 : Download
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ2560
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ2560
4 / พ.ย. / 2559 : Download
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
14 / ส.ค. / 2558 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ.กศน.ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม กศน.ย่าตาขาว
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จัดโดย กศน.อำเภอย่านตาขาว โดยมีนายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการฯ จัดระหว่างวันที่ 11-1
22 / ก.ค. / 2558 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
ผอ.กศน.จังหวัดตรัง เปิดค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กศน.อำเภอกันตัง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอกันตัง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปิดค่ายวิชาการ กศน.อำเภอหาดสำราญ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดโดย กศน.อำเภอหาดสำราญ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 116/ตง.15 จัดโดย กศนค่ายอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการ.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง กล่าวราย
2 / เม.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตรัง ประชุมครูผู้สอนคนพิการ
กศน.ตรัง ประชุมครูผู้สอนคนพิการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05