[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

8 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ดูงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
กศน.ตรัง นำบุคลากรศึกษาดูงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน 5-7 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
8 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง
7 / พ.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.กระบี่ ปรึกษาหารือการจัดงาน กศน.สัญจร มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาซีพสู่อาเซียน ภาคใต้
โดยนางคณิต ศรีบุญเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นำคณะทำงานปรึกษาหารือ ในการเตรียมความพร้อมการ จัดงาน กศน.สัญจร มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาซีพสู่อาเซียน ภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
29 / ต.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม 2556
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัได้จัดทำจดหมายข่าวเดือน ตุลาคม 2556 (กรุณานำเมาท์คลิกที่ภาพ)
26 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.อำเภอย่านตาขาว จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้าน ICT
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้าน ICT วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ไอซีที ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
21 / ต.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้บริการรถโมบายส่งเสริมการอ่านแก่นักกีฬาเยาวชน นครตรังเกมส์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้บริการรถโมบายส่งเสริมการอ่านแก่นักกีฬาเยาวชน นครตรังเกมส์
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ กศน.อำเภอหาดสำราญ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิด ศรช
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ กศน.อำเภอหาดสำราญ นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิด ศรช
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
กศน.อำเภอห้วยยอด อบรมอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์
กศน.อำเภอห้วยยอด อบรมอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
18 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอเมืองตรัง รับสมัครเรียนภาษา จีน-มลายูกลาง-อังกฤษ (ฟรี)
ศูนย์ภาษาอาเซียน กศน.อำเภอเมืองตรัง รับสมัครเรียนภาษา จีน-มลายูกลาง-อังกฤษ (ฟรี) เรียนเวลา 17.00-20.00 น.จันทร์-ศุกร์ ติดต่อ 075-216886
17 / ต.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สกสค.ตรัง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สกสค.ตรัง
14 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.อำเภอห้วยยอด ประชาสัมพันธ์การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลบางดี ,วังคีรี, บางกุ้ง และนาวง
กศน.อำเภอห้วยยอด ประชาสัมพันธ์การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลบางดี ,วังคีรี, บางกุ้ง และนาวง
10 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ.กศน.อำเภอนาโยง และผอ.กศน.อำเภอห้วยยอด ประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นที่ 5
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด และนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง (ผู้ผ่านการอบรมรุ่น A.T.C.642) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แทนการประเมินขั้นที่ 5
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯ ณ เรือนจำจังหวัดตรัง
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯ ณ เรือนจำจังหวัดตรัง
28 / ก.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูเอกชนตรังสัมพันธ์ครั้งที่ 3
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูเอกชนตรังสัมพันธ์ครั้งที่ 3
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
อบรมสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที1/56 ของศูนย์เทียบระดับการศึกษา กศนอำเภอหาดสำราญ
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที1/56 ของศูนย์เทียบระดับการศึกษา กศนอำเภอหาดสำราญ
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน การได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน การได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา กศน.อำเภอวังวิเศษ
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
คณะทีมงาน กศน.ส่วนกลาง ติดตามผลโครงการอ่านสร้างสุข กศน.อำเภอสิเกา - รพ.สิเกา
คณะทีมงาน กศน.ส่วนกลาง โดย อ.สุพัตรา และอ.นริสา ติดตามผลตามโครงการอ่านสร้างสุข ของ กศน.อำเภอสิเกา ณ โรงพยาบาลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง
19 / ก.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2556 (ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ)
กศน.อำเภอวังวิเศษ ร่วมกับ กศน.จังหวัดตรัง ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2556 ณ รร.บ้านหนองชุมแสง ม.1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ
18 / ก.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมพิธิเปิดค่ายเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครฯ กศน. และผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานอาสายุวกาชาด กศน.ตรัง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศั
17 / ก.ย. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมสัมมนาเพื่อการสร้างเครือข่ายกาชาด-ชมรมอาสายุวกาชาด
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายกาชาด วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา 1 ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน และที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ในสถานศึกษา จังหวัดตรัง เพื่อขยาย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/16 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05