[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

6 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ณ ร.ร.สภาราชินี
30 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การดำเนินการประเมิน เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การดำเนินการประเมิน เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
22 / พ.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
จังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ กศน.อำเภอกันตังจั ดกิจกรรม\"โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
22 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมค่ายโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมค่ายโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
21 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.จังหวัดตรัง นำนักศึกษาร่วมโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง
กศน.จังหวัดตรัง นำนักศึกษาร่วมโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง
14 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2557 ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
กศน.ตรัง ร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2557 ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
3 / พ.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.ตรัง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี
กศน.ตรัง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
ผู้อำนวยการ กศน.ห้วยยอด นำคณะนักศึกษาทีมบีบอย กศน.อำเภอห้วยยอด เข้าคารวะขอพร นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสที่จะมีการแข่งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคใต้ รอบออดิชั่น
ผู้อำนวยการ กศน.ห้วยยอด นำคณะนักศึกษาทีมบีบอย กศน.อำเภอห้วยยอด เข้าคารวะขอพร นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสที่จะมีการแข่งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคใต้ รอบออดิชั่น
23 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556
22 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมการสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมการสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง
21 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) วันที่ 1
อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) วันที่ 1 (20 เมษายน 2557)
31 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ผอ. กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและการอบรมครูบัญชีต้นแบบ ประจำปี 2557
ผอ. กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและการอบรมครูบัญชีต้นแบบ ประจำปี 2557
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
กศน.อำเภอวังวิเศษ เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สว.
กศน.อำเภอวังวิเศษ เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สว.
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษา
27 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว และพิธีเปิดโครงการค่าย \\\"เยาวชนคนดีศรีเมืองตรัง\\\"
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว และพิธีเปิดโครงการค่าย \\\"เยาวชนคนดีศรีเมืองตรัง\\\"
26 / มี.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุม ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล จังหวัดตรัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมประชุม ความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล จังหวัดตรัง
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับ สนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557
กศน.จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับ สนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557
21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหาดสำราญ
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอหาดสำราญ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05