[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

27 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดสำนักงาน ประจำปี 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดสำนักงาน ประจำปี 2557
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรสำหรับกลุ่มคนพิการ วิชาดอกกุหลาบ ประดิษฐ์ กศน.อำเภอเมืองตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรสำหรับกลุ่มคนพิการ วิชาดอกกุหลาบ ประดิษฐ์ กศน.อำเภอเมืองตรัง
26 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด
กศน.ตรัง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด
22 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ กศน.น้องพี่ สามัคคีร่วมใจ สานสายใยด้วยกีฬา ต้านภันยาเสพติด กศน.อำเภอนาโยง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ กศน.น้องพี่ สามัคคีร่วมใจ สานสายใยด้วยกีฬา ต้านภันยาเสพติด กศน.อำเภอนาโยง
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กลุ่มนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรสำหรับกลุ่มคนพิการ วิชาดอกกุหลาบประดิษฐ์
กลุ่มนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรสำหรับกลุ่มคนพิการ วิชาดอกกุหลาบประดิษฐ์
16 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรสำหรับกลุ่มคนพิการ วิชาดอกกุหลาบประดิษฐ์ กศน.อำเภอเมืองตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรสำหรับกลุ่มคนพิการ วิชาดอกกุหลาบประดิษฐ์ กศน.อำเภอเมืองตรัง
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก จังหวัดตรัง
ศูนย์ประสานงานอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมและบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ค่ายเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.ตรัง รุ่นที่ 2 (วันแรก)
นักศึกษา กศน.อำเภอต่างๆ รายงานตัวเพื่อเข้าค่ายตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ณ วัดคลองน้ำเจ็ด
6 / มิ.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.ตรัง ร่วมสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวการศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ณ ร.ร.สภาราชินี
30 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การดำเนินการประเมิน เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การดำเนินการประเมิน เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานปิดโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
22 / พ.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
จังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ กศน.อำเภอกันตังจั ดกิจกรรม\"โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
22 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมค่ายโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมค่ายโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
21 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.จังหวัดตรัง นำนักศึกษาร่วมโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง
กศน.จังหวัดตรัง นำนักศึกษาร่วมโครงการการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง
14 / พ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตรัง ร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2557 ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
กศน.ตรัง ร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2557 ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
3 / พ.ค. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
กศน.ตรัง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี
กศน.ตรัง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต2
ผู้อำนวยการ กศน.ห้วยยอด นำคณะนักศึกษาทีมบีบอย กศน.อำเภอห้วยยอด เข้าคารวะขอพร นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสที่จะมีการแข่งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคใต้ รอบออดิชั่น
ผู้อำนวยการ กศน.ห้วยยอด นำคณะนักศึกษาทีมบีบอย กศน.อำเภอห้วยยอด เข้าคารวะขอพร นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสที่จะมีการแข่งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคใต้ รอบออดิชั่น
23 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556
22 / เม.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมการสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมการสังสรรค์กาแฟยามเช้าของชาวศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวสถานศึกษา เขต1
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเมืองตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05