[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

13 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการอบรมอาชีพกลุ่มธุรกิจขนมไทย กศน.ตำบลย่านซื่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 กศน.ตำบลย่านซื่อจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพเพื่อการมี งานทำ หลักสูตรการทำธุรกิจขนมไทย จำนวน 80 ชั่วโมง เป้าหมาย 15 คน ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มาเป็นประธานในพิธิเปิด นายนรินทร์ ชั้นเชี
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดการอบรมอาฃีพเพื่อการมีงานทำ การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เปิดกลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 6 บ้านเขาพลู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตร
1 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดค่ายคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม (วันวิสาขบูชาโลก)
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา) นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการค่ายคุณธรรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 58 ณ วัดเขาแก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศการประเมินเทียบระดับการศึกษา
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ปฐมนิเทศแก่นักศึกษาผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง โดยมีผู้ลงทะเบียนเทียบระดับ ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษ
30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน 2558 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน 2558 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน.
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นำบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง และเครือข่ายดีเด่น (นายก อบต.นาเกลือ) รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2557 ของ สำนักงาน กศน. ประเภท สถานศึกษา บุคคล และหน่วยงานเครือข่าย ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคุรุ
3 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558
30 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง
20 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 21 มกราคม 2558
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูแห่งชาติ (16 มกราคม)
วันครูแห่งชาติ (16 มกราคม)
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง
วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู กศน.ตำบลวังวน ที่ได้รับการคัดเลือกสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวั
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง
เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ นำคณะบรรณารักษ์และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน.กระบี่ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง (ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดั
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 - กันตัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู กศน.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ท่าน้ำเทศบาลเมืองกันตัง กิจกรรมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองกันตังมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2558 แก่นักศึกษา กศน. กา
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง ในโอกาสลงนิเทศพื้นที่อำเภอกันตัง
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการ”ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการ”ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผอ.กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมการประชุม สัมมนาการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมการประชุม สัมมนาการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
15 / พ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรม “ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ”
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรม “ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ” ปฐมนิทศนักศึกษา การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05