[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก นำคณะวิทยากรยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ร่วมงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 94 ปี จังหวัดตรัง และพิธีสวนสนามปฎิญาณตน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ ร
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่นที่ 3123/ตง.52 กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเ
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูประจำปี พ.ศ.2559
วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี
25 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ครบ 5 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับโล่รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ครบ 5 ปี โดยนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายพระพรเนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรเนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ช่อง NBT
23 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครู กศน.ทุกตำแหน่ง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
20 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับรางวัลแห่งความภูมิใจ \\\"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\\\" ประจำปี 2558 โดยได้รับคัดเลือกจากบุคลากรสังกัด กศน.ทุกประเภท ในกลุ่มจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ระนองและภูเก็ต รับมอบจากรองศาสตราจารย์กำจร ตติยก
10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศ ในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และงานวิชาการ กศน.ตรัง
เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย มอบรางวัลเกียรติยศ \\\"ดีเด่น\\\" ประจำปี 2558 แก่ บุคลากร กศน. และเครือข่าย และในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรั
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ จังหวัดตรัง
ขอเฃิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง วันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ ห้างบ๊ิกซี อ.เมือง จ.ตรัง มีการแสดงและประกวดผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดตรัง
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหามหาราชินี
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 ส
29 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษาในสังกัดร่วมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็๗พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
14 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 58 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา นำโดยนายสุรชัย จันทร์ถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารอำเภอ และคณะศึกษานิเทศก์ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช
11 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง (คนใหม่)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางนภา จิโรภาส ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
4 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีอัญเชิญพระแสงราชศาสตราประจำเมืองตรัง
เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ร่วมพิธีอัญเชิญพระแสงราชศาสตราประจำเมืองตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายสมพร มณีรัตน์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอกันตัง เป็นผู้อัญเชิญ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และหัวหน้าส่วนรา
26 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดค่ายอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีปิดการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ณ หอประชุมอาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง โดยมีนายสมพร มณีรัตน์ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอกันตัง รักษาราชการแทนนายอำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิด นาย
20 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางหมาก เปิดการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกนตัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม หลักสูตร 85 ชั่วโมง ตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05