[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

3 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาศักยภาพครู กศน. - ทวิศึกษา และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครู กศน.อำเภอกันตัง ร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดการศึกษาแบบทวิศึก
11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจักรี หรือ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายนของทุกปี)
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี
31 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ กศน.อำเภอกันตัง
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาว กศน.อำเภอกันตัง ยินดีต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ชาว กศน.อำเภอกันตัง ยินดีต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง
23 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรางวัลผู้บริหาร กศน.อำเภอดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ระดับประเทศ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับรางวัลผู้บริหาร กศน.อำเภอดีเด่น (พื้นที่ปกติ) ระดับประเทศ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอกันตัง
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของ กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง แ
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 นายวิเชียร จันทร์ฝาก นำคณะวิทยากรยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ร่วมงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 94 ปี จังหวัดตรัง และพิธีสวนสนามปฎิญาณตน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ ร
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่นที่ 3123/ตง.52 กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเ
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูประจำปี พ.ศ.2559
วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี
25 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ครบ 5 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับโล่รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ครบ 5 ปี โดยนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายพระพรเนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรเนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ช่อง NBT
23 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และครู กศน.ทุกตำแหน่ง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารคอซิมบี๊ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
20 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับรางวัลแห่งความภูมิใจ \\\"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\\\" ประจำปี 2558 โดยได้รับคัดเลือกจากบุคลากรสังกัด กศน.ทุกประเภท ในกลุ่มจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ระนองและภูเก็ต รับมอบจากรองศาสตราจารย์กำจร ตติยก
10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศ ในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และงานวิชาการ กศน.ตรัง
เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย มอบรางวัลเกียรติยศ \\\"ดีเด่น\\\" ประจำปี 2558 แก่ บุคลากร กศน. และเครือข่าย และในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรั
1 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ จังหวัดตรัง
ขอเฃิญร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 จังหวัดตรัง วันที่ 8-9 กันยายน 2558 ณ ห้างบ๊ิกซี อ.เมือง จ.ตรัง มีการแสดงและประกวดผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอต่างๆ ในจังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05