[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับ นายสุรชัย จันทร์สถาพร
ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมต้อนรับ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเสวนา “ความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเสวนา “ความคิดเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง และที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
21 / ก.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร และโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร และโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ผู้เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ผู้เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
12 / ส.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๕๗
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๕๗
19 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
บุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธี “ใต้รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า” ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธี “ใต้รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า” ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม รู้กฎหมายสักนิดพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตนเอง
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม รู้กฎหมายสักนิดพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตนเอง
17 / พ.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอำเภอกันตังไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
กศน.อำเภอกันตัง โดย นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา กศน. ร่วมจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอำเภอกันตังไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
8 / มี.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
16 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตังรับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๗
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
วันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ. กศน.อำเภอกันตัง อวยพรวันปีใหม่ นายวิสิษฐ์ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ. กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอวยพรวันปีใหม่ นายวิสิษฐ์ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05