[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
3 / เม.ย. / 2557 : ข่าวเด่น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอำเภอกันตังไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
กศน.อำเภอกันตัง โดย นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา กศน. ร่วมจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในอำเภอกันตังไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
8 / มี.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบุคลากรเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนา สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๗
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
16 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
27 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตังรับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ
17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๗
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวเด่น
วันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ. กศน.อำเภอกันตัง อวยพรวันปีใหม่ นายวิสิษฐ์ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผอ. กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมอวยพรวันปีใหม่ นายวิสิษฐ์ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง
28 / พ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
การประชุมจัดทำประมาณการต้นทุนรายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมการประชุมจัดทำประมาณการต้นทุนรายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
28 / ต.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมถวายกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๖
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมถวายกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับโล่รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
ทีมงาน กศน.อำเภอกันตัง นำโดย นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการฯ เข้ารับโล่รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับโล่รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับโล่รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายวิเชียร จันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
กศน.อำเภอกันตัง แสดงความยินดีและต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
กศน.อำเภอกันตัง แสดงความยินดีและต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
6 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05