[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

8 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอกันตัง จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำอภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธาน
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 และนายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564
7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
24 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตังจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564
กศน.อำเภอกันตังจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564
6 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ตรัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2563
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ \"อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564 ต.วังวน
28/10/2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบรรณารักษ์และคณะครู ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 บ้านทุ่งไพร ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2563
วันรักต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อ่างเก็บน้ำตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางโสภี บริสุทธิ์ หัวหน้า
5 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกศน.อำเภอกันตัง ได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอกันตัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์ (วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
31 มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์ (วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
26 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอกันตัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563
23 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว
กศน.อำเภอกันตัง ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
กศน.อำเภอกันตัง จัดค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเตียรมพร้อมรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ทรายทองรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน 40 คน
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2
นายวิเชียร ฝากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
25 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันตะกร้อ กองเชียร์และขบวนพาเหรด
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05