[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอกันตัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
31 มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์ (วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
31 มีนาคม วันมหาเจษฎาบดินทร์ (วันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
26 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอกันตัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563
23 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว
กศน.อำเภอกันตัง ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
กศน.อำเภอกันตัง จัดค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเตียรมพร้อมรับภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ทรายทองรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน 40 คน
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2
นายวิเชียร ฝากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
25 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันตะกร้อ กองเชียร์และขบวนพาเหรด
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครูประจำปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร
25 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ปี 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ปี2563 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (20 กันยายน พ.ศ. 2396 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพร
8 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กศน.อำเภอกันตัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
12 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดพร้อมด้วยนักศึกษา กศน.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
3 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกศน. ไตรมาส 1-2
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกศน. ไตรมาส 1-2
31 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. 24 มีนาคม 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05