[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

6 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันฉัตรมงคล
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันฉัตรมงคล \"วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10\"
4 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่รางวัลมาตรฐานชมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 9 ปี
ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. มอบโล่รางวัลมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 9 ปี แก่นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
18 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.ร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
31 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมพบปะผู้บริหาร ครู
25 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภกันตัง มอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือที่ผ่านโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือพระราชทานในสถานศึกษา
17 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนายสุพล ชูอินทร์ ครู กศน.ตำบลโคกยาง และนายก่อเส็ม สะดี ครู กศน.ตำบลบางหมาก ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565
30 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 วันที่ 24 -25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเก
23 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง
16 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการติดตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการติดตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
4 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฐินสามัคคีกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
24 ตค.64 นายวิเชียร จันทร์ฝา่ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ณ สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.ศธ. เป็นประธานในพิธี
4 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนท่ี่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 14 ตำบล
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตังมอบอุปกรณ์ต่อพ่วงกล้องดิจิทัลและไมค์โครโฟน แก่คณะครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ร่วมลงนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
8 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
15 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05