[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

16 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการติดตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมการติดตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
4 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฐินสามัคคีกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
24 ตค.64 นายวิเชียร จันทร์ฝา่ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ณ สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.ศธ. เป็นประธานในพิธี
4 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนท่ี่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 14 ตำบล
17 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตังมอบอุปกรณ์ต่อพ่วงกล้องดิจิทัลและไมค์โครโฟน แก่คณะครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ร่วมลงนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
8 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
15 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยข้าราชการครู ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก
8 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอกันตัง จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำอภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธาน
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 และนายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564
7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
24 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตังจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564
กศน.อำเภอกันตังจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564
6 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ตรัง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2563
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ \"อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2564 ต.วังวน
28/10/2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำบรรณารักษ์และคณะครู ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 บ้านทุ่งไพร ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2563
วันรักต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูและนักศึกษา กศน.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อ่างเก็บน้ำตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนางโสภี บริสุทธิ์ หัวหน้า
5 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกศน.อำเภอกันตัง ได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05