[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

20 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับสมัครประชาชนเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง รับสมัครประชาชนเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ)
11 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินคุณภาพภายรอบจาก
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายรอบ ซึ่งมีการประเมินระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
24 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบ N-Net ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
18 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตังร่วมงานเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอกันตังร่วมงานเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
7 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ได้รับรางวัล สถานศึกษา กศน.อำเภอดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ ๒
กศน.อำเภอกันตัง ได้รับรางวัล สถานศึกษา กศน.อำเภอดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ ๒ จากการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงาน กศน.
7 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ผ่านการประเมินคัดเลือก ได้รับรางวัล สถานศึกษา กศน.อำเภอดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ ๒
กศน.อำเภอกันตัง ผ่านการประเมินคัดเลือก ได้รับรางวัล สถานศึกษา กศน.อำเภอดีเด่นระดับประเทศ อันดับที่ ๒ จากการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงาน กศน.
28 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2556
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรอวยพรปีใหม่
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรอวยพรปีใหม่
5 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
บุคลากร กศน.อำเภอกันตังร่วมทำบุญตักบาตร
บุคลากร กศน.อำเภอกันตังร่วมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 55 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2 / พ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตังเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตังเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ รุ้่นที่ ๑
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะบุคลากรร่วมงาน วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
22 / ต.ค. / 2555 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตังต้อนรับ ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และทีมงาน ศึกษานิเทศก์
กศน.อำเภอกันตังต้อนรับ ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และทีมงาน ศึกษานิเทศก์ เพื่อประชุมมอบนโยบายและการจัดทำ SAR ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง
27 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
21 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน สมศ.) ในรอบที่ ๓
กศน.อำเภอกันตัง จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินภายนอก (สมศ.) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยมีอาจารย์สุรีย์ นาคนิยม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
13 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นายไพรัช หัตถิยา ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอกันตัง เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
11 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเตรียมการสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเตรียมการสัมมนาวิชาการ ปัจฉิมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
27 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอกันตัง(โรงเรียนประชาวิทยา)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอกันตัง(โรงเรียนประชาวิทยา)
20 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง สอบมิติความรู้ ความคิด นักศึกษาการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
การสอบประเมินเทียบระดับ มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 ->
<< 10 11 12 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05