[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / ก.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับโล่รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกันตัง เข้ารับโล่รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ โดย นายวิเชียร จันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
กศน.อำเภอกันตัง แสดงความยินดีและต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
กศน.อำเภอกันตัง แสดงความยินดีและต้อนรับนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
6 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ดำเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
4 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตังเปิดสอนภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
กศน.อำเภอกันตัง เปิดสอนภาษาจีนเพื่อการอาชีพ หลักสูตร ๖๐ ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอกันตัง ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอกันตัง โดยมี นายสมบูรณ์ ปิยกาญจนานนท์ เป็นวิยากร
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน โดย นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน โดย นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประเมินเทียบระดับฯ
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ส.ส.เขต 4 จังหวัดตรัง สนใจสอบถามการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนเพื่อการอาชีพบริการ
ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ส.ส.เขต 4 จังหวัดตรัง สนใจสอบถามการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนเพื่อการอาชีพบริการ ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อการประกอบอาชีพให้เกิดการเรียนรู้
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กศน. อำเภอกันตัง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ยินดีต้อนรับ
กศน.อำเภอกันตัง ยินดีต้อนรับ นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
20 / พ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
25 / เม.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
21 / เม.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และพิธีเปิด กศน.ตำบลย่านซื่อ
กศน.อำเภอกันตัง จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และพิธีเปิด กศน.ตำบลย่านซื่อ
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเป้าหมายโครงการเทียบระดับการศึกษ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเป้าหมายโครงการเทียบระดับการศึกษ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี อำเภอกันต
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จาก กศน.อำเภอเมืองสุราษฐานี
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จาก กศน.อำเภอเมืองสุราษฐานี ที่มาศึกษาดูงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
20 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับสมัครประชาชนเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอกันตัง รับสมัครประชาชนเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ)
11 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอกันตัง รับการประเมินคุณภาพภายรอบจาก
กศน.อำเภอกันตัง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายรอบ ซึ่งมีการประเมินระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
24 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเด่น
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบ N-Net ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 ->
<< 10 11 12 13 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05