[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของจ.ตรังเป็น “สันหลังมังกร”
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แห่งใหม่ขึ้น หลังจากที่เดิ   เข้าชม :  [3065]
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   เข้าชม :  [1547]
พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ   เข้าชม :  [4085]
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เข้าชม :  [1406]
สมุนไพรใกล้ตัว
แก้พิษด้วยรางจืด   เข้าชม :  [1572]
 

3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทรงพระเจริญ  เข้าชม :  [22]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ร่วมพิธีบวงสรวงสมโกชศาลหลักเมืองตรัง 7 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [51]
โครงการสืบสานประเพณี Songkran Festival พลังแห่งการสร้างสรรค์ Soft Power สู่การเรียนรู้วิถีไทย18 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [43]
2 เมษายน วันรักการอ่าน5 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [46]
2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [50]
อบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 180/ตง.3 ตรัง26 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [57]
นิเทศติดตามและให้กำลังใจกรรมการสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25674 / มี.ค. / 2567  เข้าชม :  [62]

4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง มอบหมายให้คณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จังหวัดตร  เข้าชม :  [21]

3 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง มอบหมายให้นายแสนสุข หมาดนุ้ย ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะลิบง นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาเกลือ และนางพัชรี ดาบทอง ครูศูนย์ก  เข้าชม :  [18]

3 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมลงนามถวายพระพร
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตั  เข้าชม :  [15]

3 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา - กิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป นายธ  เข้าชม :  [17]

18 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  เข้าชม :  [50]

5 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผุ้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา นิยมเดชา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ นำคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอกันตัง ร่วมอบรมเชิงปฏ  เข้าชม :  [46]

1 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานบำบัดยาเสพติด
เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางนราวดี เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครฯ นำคณะครูและนักศึกษา ทัศนศึกษาดูงานการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ สถานฟื้นฟู สมรรถภาพมูลนิธิพ  เข้าชม :  [73]

29 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
างอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมคอซิมบี้ เทศบาลเมืองกันตัง  เข้าชม :  [83]

25 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2567 ส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่
25/12/2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง นำคณะครูและบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนย่านซื่อ และโรงเรียนวัดควนธานี  เข้าชม :  [88]

12 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง จัดกีฬา กศน.เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาศรีกันตัง เทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  เข้าชม :  [88]

18 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง มอบหมายให้นายกฤษฎา นิยมเดชา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันตัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันต  เข้าชม :  [44]
5 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายกฤษฎา นิยมเดชา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตังได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกร กิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายธนากร  เข้าชม :  [42]
26 / มี.ค. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร (สกร.อำเภอนาโยง)
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโยง  เข้าชม :  [51]
6 / ธ.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ทักษะชีวิต 67 - รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง รณรงรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาเกลือ ม.5 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรั  เข้าชม :  [100]
6 / ธ.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ทักษะชีวิต 67 - เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยในครัวเรือน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยในครัวเรือน วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง  เข้าชม :  [95]
6 / มิ.ย. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
สกร.ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะลิบง (สกร.ตำบลเกาะลิบง) โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ หนิษฐา ครู กศน.ตำบลเกาะลิบง ร่วมกิจกรรม “เก็บลิบง ไว้หลงรัก” (เก็บขยะชุมชนและชายฝั่งทะเล) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  เข้าชม :  [181]
6 / มิ.ย. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
660603 จิตอาสาพระราชทาน-ต.นาเกลือ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่อในวันสำคัญของชาติ \"วันคล้ายวันพระราชสมภพส  เข้าชม :  [196]
3 / ก.พ. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันคนพิการสากล จังหวัดตรัง
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง เข้าร่วมวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาการศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง  เข้าชม :  [252]
22 / ธ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการ ศธ.ส่งความสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจากจังหวัดตรัง ณ สนามหน้าคุรุสภา กรุงเทพฯ  เข้าชม :  [251]
22 / ธ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้นางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ นำคณะครูและนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน \"ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และก  เข้าชม :  [253]
31 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย - รับบริจาคหนังสือ
31 ตุลาคม 2565 ขอขอบคุณ นางสาวจันจิรา แซ่จั่ว บริจาคหนังสือประเภทนวนิยาย จำนวน 8 เล่ม เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและให้บริการต่อไป  เข้าชม :  [286]
26 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
KICK OFF กศน. สถานศึกษาปลอดภัย ไร้สารเสพติด
26/10/65 นางกฤตมน นิลละออ ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประธานพิธีมอบธง กศน. สถานศึกษาปลอดภัย ไร้สารเสพติด แก่ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 14 ตำบล นายศักรินทร์ อำนาจเจริญ ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง นำกล่าวคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกั  เข้าชม :  [233]
20 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
บริจาคโลหิต
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะครูร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง โดยมีนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยอาสากาชาดให้กำลั  เข้าชม :  [237]
20 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมสร้างบ้านแก้ปัญหาความยากจนและการศึกษา
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และนายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน (ครูรับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางเป้า) ร่วมวางเสาเอกสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ นายอรัญ แอนโอ บานเลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อแก้ปัญหาความยาก  เข้าชม :  [270]
22 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เยี่ยมเยียนสนามสอบ N-Net กศน.อำเภอกันตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร เยี่ยมเยียนสนามสอบ N-Net กศน.อำเภอกันตัง  เข้าชม :  [270]
22 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบ N-Net
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 นางสาวพนิดา พุ่มขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นิเทศสนามสอบ N-Net กศน.อำเภอกันตัง ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง และคณะครูให้การต้อนรับ  เข้าชม :  [283]
18 / ส.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นิเทศกลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้งชันโรง ต.วังวน
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยนายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวมัศยา ไพรพฤกษ์ ครู กศน.ตำบลวังวน นิเทศติดตามการจัดการศึกษาอาชีพ วิชาการเลี้ยงผึ้งชันโรง 15-17 ส.ค.65 ณ กศน.ตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี  เข้าชม :  [296]
6 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
นางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าชม :  [295]
6 / มิ.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
นางสาวมัศยา ไพรพฤกษ์ ครู กศน.ตำบลวังวน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  เข้าชม :  [289]
19 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ม.รามคำแหง หารือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา กศน.
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง เข้าพบนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง เพื่อหารือการศึกษาต่อในระดับปริญาตรี สำหรับนักศึกษา กศน. จบม.3 หรือ ม.ต้น สามารถเรียนต่อปริญญาตรีแบบ Pre Degree ก็ได้  เข้าชม :  [350]

         นางสาวโบลญา  จิตแก้ว รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2567                            สรุปผลการดำเนินงานประจำเดินมกราคม 2567


                            สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับอำเภอกันตัง

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755 

kantang nfe@gmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05