[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

  

29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบบหนังสือหมุนเวียน
8 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ขอขอบคุณ นางมลทา ทองใย บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จำนวน 30 เล่ม เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านต่อไป
10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
ขอขอบคุณ คุณจิตวรรณ ยอดไกร บริจาคหนังสือ
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินบ้านหนังสือชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง
วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยกันตังใต้ หมู่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
14 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่านเทศกาลวันเลนไทน์
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์และครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลวันนวาเลนไทน์
24 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมแนะนำหนังสือ
แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เพื่อส่งเสริมการอ่าน
24 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน
ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เศรษฐวรพันธุ์ บริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน
20 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เศรษฐวรพันธุ์ บริจาคหนังสือ
19 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นักศึกษามาเรียนรู้การค้นคว้าในห้องสมุด และบันทึกรักการอ่าน
19 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไป ให้แก่ นางสาวเพ็ญนภา ศรีคิรินทร์ ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน เพื่อนำไปหมุนเวียนส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน และบ้านหนังสือชุมชน
19 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไป ให้แก่ นางสาวอรวรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง เพื่อนำไปหมุนเวียนส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ต่อไป
18 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 18 มกราคม 2566 นางสาวมัสยา ไพรพฤกษ์ ครูกศน.ตำบลวังวน นำนักศึกษามาเรียนรู้การค้นคว้าในห้องสมุด และบันทึกรักการอ่าน
18 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางวรรณพร เดชเพชร ครู กศน.ตำบลกันตังใต้ รับวารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไปหมุเวียนบ้านหนังสือชุมชน
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ มอบวารสาร นิตยสาร ให้แก่ นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ มอบวารสาร นิตยสาร ให้แก่ นายสุพล ชูอินทร์ ครู กศน.ตำบลโคกยาง
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 \\\\\\\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\\\\\\\" หนังสือดีสู่ชุมชน นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง และว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ หนิษฐา ครู กศน.ตำบลเกาะลิบง นำหนังสือไปหมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน(ท่าเ
5 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอุมาภรณ์ มโนภิภรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ และครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับรถมินิโมบาย ตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>