[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

  

25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
25 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
25 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
8 กรกฎาคม 2565
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นายก่อเส็ม สะดี ครู กศน.ตำบลบางหมาก รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
4 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ
คุณเรณู สุวรรณโชติ บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง
4 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
ครูฐิติรัฐ หนิษฐา ครูกศน.ตำบลเกาะลิบง รับมอบวารสารนิตยสารหมุนเวียนส่งเสริมการอ่าน
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ รับวารสาร นิตยสารหมุนเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
2 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่านในพื้นที่
24 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
ขอขอบคุณ คุณสมปอง สุขเจริญ บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง
23 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
20 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาววรรณพร เดชเพชร ครู กศน.ตำบลกันตังใต้ มารับวารสารหมุนเวียน
20 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาววรรณวิมล ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลควนธานี รับหนังสือนวนิยายหมุนเวียน
18 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
ขอขอบคุณ คุณณภาภัช ภัคดีสุวรรณ์
18 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น ครู กศน.ตำบลคลองลุ มารับวารสารหมุนเวียน
12 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ
ขอขอบคุณ คุณมณฑา ทองใย บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จำนวน 18 เล่ม
12 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมส่งเสริมการอ่่านภายในห้องสมุด
จัดมุมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด เพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>