[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

  

24 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
10 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
บรรณารักษ์ นำวารสาร นิตยสาร และหนังสือประเภททั่วไป หมุนเวียนบ้านหนังสือชุมชน บ้านโคกยาง
10 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประดิษฐ์กระทงแฟนซีจากอาหารปลา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จัดโครงการประดิษฐ์กระทงแฟนซีจากอาหารปลา
31 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบรรณสัญจร
ขอขอบคุณ นางสาวจันจิรา แซ่จั่ว บริจาคหนังสือประเภทนวนิยาย
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
10 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลบางเป้า, ครู กศน.ตำบลคลองชีล้อม, ครูกศน.ตำบลบางหมาก, ครูกศน.ตำบลวังวน, ครูกศน.ตำบลกันตังใต้ และครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางศิริวรรณ นันตสินธุ์ ครู กศน.ตำบลบางเป้า รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
25 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
25 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
25 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
25 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
8 กรกฎาคม 2565
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ ครู กศน.ตำบลนาเกลือ รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นายก่อเส็ม สะดี ครู กศน.ตำบลบางหมาก รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
5 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
4 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ
คุณเรณู สุวรรณโชติ บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง
4 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
ครูฐิติรัฐ หนิษฐา ครูกศน.ตำบลเกาะลิบง รับมอบวารสารนิตยสารหมุนเวียนส่งเสริมการอ่าน
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นายฒวัติ สุนทรเต็ม ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ รับวารสาร นิตยสารหมุนเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง รับวารสารหมุเวียน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>