[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน

พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.อำเภอกันตัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ มอบบหนังสือหมุนเวียน ให้แก่ นายสุพล ชูอินทร์ ครู กศน.ตำบลโคกยาง เพื่่อนำไปให้บริการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ต่อไป
เข้าชม : 60


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      หมุนเวียนสื่อมุมสบาย ชาย กศน. 29 / พ.ย. / 2566
      รับบริจาคหนังสือ 29 / พ.ย. / 2566
      กิจกรรมเรียนรู้ประดิษฐ์กระทงรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ 29 / พ.ย. / 2566
      แบบสอบถามความต้องการหนังสือและสื่อ 2 / พ.ย. / 2566
      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 2 / พ.ย. / 2566