[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน

พุธ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566
วันพุธที่  25  กรกฎาคม 2566  นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม  บรรณารักษ์  มอบวารสาร นิตยสารให้แก่ นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ์  ครู กศน.ตำบลควนธานี  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมม และให้บริการ
ส่งเสริมการอ่านแก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่อไปเข้าชม : 50


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      หมุนเวียนสื่อมุมสบาย ชาย กศน. 29 / พ.ย. / 2566
      รับบริจาคหนังสือ 29 / พ.ย. / 2566
      กิจกรรมเรียนรู้ประดิษฐ์กระทงรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ 29 / พ.ย. / 2566
      แบบสอบถามความต้องการหนังสือและสื่อ 2 / พ.ย. / 2566
      อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 2 / พ.ย. / 2566