[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง

อังคาร ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566


วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมทั้งข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง หมู่ที่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมอบหมายให้ ครูบุญภพ ดวงสุด ขับรถมินิโมบายและ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ จัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านด้วยรถมินิโมบาย ให้บริการ หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไป และส่งเสริมการอ่านกับคิวอาร์โค้ด เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแบบคีย์โฮลเข้าชม : 108


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 30 / ม.ค. / 2567
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 30 / ม.ค. / 2567
      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 30 / ม.ค. / 2567
      โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 และโครงการสืบสาน soft power “ วิถีตรัง วิถีไทย ไปสู่สากล” 9 / ม.ค. / 2567
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 9 / ม.ค. / 2567