[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน

จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566


วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และครูบุคลากร จัดโครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 25666 และเพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เวลา 17.00-20.00 น. โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิด
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ฐานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านแล้วทำได้ "คัพเค้กผ้าขนหนู" มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

เข้าชม : 118


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 30 / ม.ค. / 2567
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 30 / ม.ค. / 2567
      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 30 / ม.ค. / 2567
      โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567 และโครงการสืบสาน soft power “ วิถีตรัง วิถีไทย ไปสู่สากล” 9 / ม.ค. / 2567
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน 9 / ม.ค. / 2567