[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

  

14 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
14 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอกันตัง มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง พร้อมด้วย ครูกศน.ตำบล ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกอบด้วย รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) สมุดมะเฟืองบอกรักวั
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสาร นิตยสาร ให้ นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่่านในพื้นที่
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสารให้แก่ นางสาววรรณวิมล ปรังพันธ์ ครู กศน.ตำบลควนธานี เพื่อนำไปจัดกิจกรรมมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่
30 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
30 มิถุนายน2566 มอบวารสารให้แก่ นางสาวอรวรรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชน
30 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสารให้แก่ นางสาววรรณวิมล ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลควนธานี เพื่อนำไปจัดกิจกรรมมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่
29 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบบหนังสือหมุนเวียน
8 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ขอขอบคุณ นางมลทา ทองใย บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จำนวน 30 เล่ม เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านต่อไป
10 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
ขอขอบคุณ คุณจิตวรรณ ยอดไกร บริจาคหนังสือ
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินบ้านหนังสือชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดตรัง
วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยกันตังใต้ หมู่ 5 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
14 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่านเทศกาลวันเลนไทน์
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนูนุ่ม บรรณารักษ์และครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลวันนวาเลนไทน์
24 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมแนะนำหนังสือ
แนะนำหนังสือใหม่ในห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง เพื่อส่งเสริมการอ่าน
24 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน
ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เศรษฐวรพันธุ์ บริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน
20 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ
ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เศรษฐวรพันธุ์ บริจาคหนังสือ
19 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
นักศึกษามาเรียนรู้การค้นคว้าในห้องสมุด และบันทึกรักการอ่าน
19 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไป ให้แก่ นางสาวเพ็ญนภา ศรีคิรินทร์ ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน เพื่อนำไปหมุนเวียนส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน และบ้านหนังสือชุมชน
19 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่่าน
มอบวารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไป ให้แก่ นางสาวอรวรณ ปรังพันธุ์ ครู กศน.ตำบลกันตัง เพื่อนำไปหมุนเวียนส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>